Křišťál ISIS + strážce záznamů + portál + spojovatel času

Vyprodáno

Nádherný světelný křišťál ISIS, jenž zastupuje harmonii a rovnováhu světla a temnoty, mužské a ženské energie a jejich projevy, vesmírný řád a spolupráci.

Tyto krystaly vyzařují a předávají zdrojovou pravdu a určité Vědění - záznamy, které do krystalů byly vložené a na které právě nyní nadešel čas. Strážci záznamů slouží pro nejvyšší dobro, tzn. fungují jen s lidmi a bytostmi čistých záměrů a čistého srdce, takže se jejich vědění nedá zneužít.

Čas těchto posvátných krystalů právě přichází, krystaly nesou záznamy, které přesahují naše lidské chápání, často jsou propojeni s osobními Průvodci, kteří člověka učí tyto záznamy číst a s krystlem správně spolupracovat.

Odkrývá nám v našem životě situace, kdy se máme naučit reagovat nově, v nových energiích v souladu s naší esencí. Je to harmonie uvnitř nás, která se pak projevuje a učí jako harmonie k dalším lidem.

Jaké máme osobní hranice? Umíme je správně používat? Kdy máme pevně stát za sebou a a nepovolit ani vlásek, a kdy naopak jsme v něčem velmi pevní a máme polevit nebo otevřít se novým názorům.

Jsme zde pro to, abychom naše dary projevili, sdíleli je s ostatními, nenechávali si je pro sebe, objevovali a zkoumali to, co nám bylo dáno a děmito dary pomáhali lidstvu.

Křišťál také obsahuje vnitřní portál krystalu, do kterého se dá vstupovat a kde dochází k předáním mystériím a rozpomenutím si na ně. 

Navíc na levé straně je ještě spojovatel času, kterým se můžeme dostat do minulosti a odkrýt konkrétní situace nebo pochopit, proč se nám určité události nyní dějí. 


2 770,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ