Křišťál Kristovského Vědomí

Vyprodáno

Ty, jenž zažehl jsi své Srdce bezpodmínečnou Láskou, kterou žiješ, kterou záříš. Ty, jenž jsi pochopil principy Vesmíru a přijímáš zde všechny formy života ve své dokonalosti, ve své vzájmené úloze. 

Žít a nech Žít. 

Ty, jenž jsi veden a nepochybuješ v Dokonalost Zdroje. Ty, jenž neposuzuješ ostatní, nehodnotíš, co je správné, co je špatné, neboť víš, že vše je projevem Zdroje. 

Ty, jenž jsi nositelem jiskry Kristovského Vědomí, které je v tobě ukotvené, kde Bezpomínečná Láska a tyto kódy z tvého pole se šíří všude kam, kam kráčíš, kde předáváš tyto kódy Vzájemnosti, Pochopení, Lásky, Soucitu. 

Cítíš dobro a jsi veden, možná jsi byl v ústranní a pracoval sám, spokojený ve svém bytí, naplněn Poznáním. Možná vnímáš, že tě Proud nyní volá na další etapu tvé cesty, jako světelného pomocníka, který má nyní začít pracovat s lidmi. Tvá skromnost neví, co by mohla předávat, avšak uvnitř sebe vnímáš, že to volá a že zde přichází tvůj úkol pomoci i ostatním lidem, aby i oni v sobě mohli zažehnout a nést Bezpodmínečnou Lásku. 


2 500,00 Kč

Křišťál je nositelem Kristovského Vědomí ve své posvátné geometrii, má v sobě ukotvenou Světelnou cestu jako stopu pro ostatní následovníky, spolu v souladu se svou cestou osobní. Z dolní části křišťál přichází do citrínu, která působí na 3. čakru, která je propojená se strachy a osobní silou. Křišťál nás podporuje ukotvit v sobě Pravdu a následovat kroky, které procítíme srkz Vědomí, Srdce a naše fyzického tělo, abychom šli a vykonali to, co cítíme, že zde na Zemi máme vykonat.

Krystal je Průvodce, pomocník a rádce na této cestě, jako dobrý přítel, který je zde pro tebe jako osobní krystal. 

© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ