Křišťál Lemurské Vedení + strážce záznamů

Vyprodáno

Krystal Lemurského Vedení. Křišťál jenž v sobě nese mnoho informací a energií, záznamů, které jsou propojeny vrcholovým vývojem zde na Zemi, kde jsme ve Vědomé spoulupráci jak s lidmi, tak bytostmi hvězdných bratrů a sester.

A právě krystal zde má pevnou základnu, kotvu, ze které vycházají dva velké světelné křišťály, kdy každý jde svým směrem. Jeden je ukotvený z matkou Zemí a obrovskými Zemskými krystaly, smaragdovými deskami a vším, co se zde na Zemi událo. Je propojený samozřejmě i s Lemurií a dalšími vývoji, kde bylo předáváno ještě Vědomí v čisté Zdrojové formě. 

Druhý krystal jde do výšin, je to vysílací krystal, který jde přes hranice matky Země, Vesmírný krystal, který je napojený na naše hvězdné bratry a sestry, světelné systémy, jenž nám společně pomáhají při celoplanetárním Vzestupu. Mnoho z nich právě bylo na Zemi, nebo jsou se Zemí propojení, jsou našimi průvodci a mohou s námi z jejich úrovně komunikovat a předávat na zprávy, technologie a nové informace. 

Vše je ukotveno teď a tady, jak nahoře tak dole, jak vně, tak uvnitř. 

Křišťál lemurský nese záznamy, které mají otevřít úplně nový úhel možností a pohledů...Jít stále a stále za naše hranice, stále rozšiřovat naše Vědomí, poznání. Vím, že nic nevím, ale cítím, cítím víc a víc, otevírám se té velikosti. 


6 600,00 Kč

Vzpomínám si na mystéria, jimiž jsem prošel, procházím opět branami poznání a vcházím do bran nových, jsem veden a zastávám svůj galaktický úkol zde na Zemi. Vím, že zde nejsem jen pro mé osobní osvícení, neboť tuto cestu už jsem si prošel.

Mnoho z toho, co se žilo má být nyní opět znovu odkryto a navíc zdokonaleno.

To vše ve vedení našeho Srdce a pocitů, pokory, neboť práce z ega a vlastí moci dopadla, tak jak měla dopadnout. Nyní nastal čas na to jít dál, Znovu se spojit s Domovem, bytostmi, bratry a sestry, světelnou rodinu, která na nás čeká.

MY JSME

© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ