Křišťál mistrovský Fantom + kódy - 1,515 kg

Vyprodáno

Surový mistrovský křišťál transmitter s vnitřním fantomem kupolovitého tvaru, který působí jako aktivní vysílač informací, který v sobě nese energie, kódy ke čtení a pro předání. Křišťál obsahuje všechny paprsky se kterými můžeme pracovat.

Křišťál slouží jako dokonalý vysílač, ale také přijímač příchozích informací, energií, informací, které s námi chtějí komunikovat a propojit se s námi. Můžeme se s nimi zlepšovat v intuici a otevření se jemnohmotné komunikaci.

Měl by mít své místo, kde může být ukotven, aby zde vytvořil energetický prostor a propojil se se Zemskými krystaly a zároveň vyšším dimenzionálním prostorem, odkud chce zprávy přijímat. Jsou to místa, které jsou s vámi propojena nebo informace, které dokážete vaším Vědomím číst.

S krystalem se nalazujeme na vše, co nás zajímá, na to, na co chceme znát odpovědi, co chceme zkoumat, vědět, pochopit. Krystal nám bude průvodcem a pomocníkem.

Jeho energie je propojena s více časy a prostory, je zde i stopa Lemurie, kdy lemurské spisy jsou doplněny kódy, které jsou na krystalu ukotveny a vyzařují tak do pole. Jejich zesílení můžeme vidět, pokud se díváme do plochy krystalu, tak se nám tyto symboly zrcadlí s naším tělem, které narovnává do naší zdrojové podstaty, narovnané posvátné geometrie.

 veškerým věděním a znalostmi, jenž tyto bytosti duchovních učitelů, kteří pracovali s krystaly, měli k dispozici, Vědění, které obsáhli. Vše je časem propojené, a tak veškeré stahování a konání v naší přítomnosti má i dopad na tuto sféru.

Křišťál také může být pro ty, kteří pracují s ostatními nebo svojím žitím, tvorbou jsou inspirací pro ostatní. Je pro ty, kteří vysílají záměry, vizi lepšího Nového Světa a zároveň jsou schopni přijmout a stáhnout nové pohledy, nové myšlenky a vize, které se s krystalem chtějí v naší sféře ukotvit. Ukotvit nebe na Zemi, otevřít své obzory a uskutečnit v přítomnosti věci, které zde ještě nebyli.. proto jsi tady... 

Je to kontaktní kámen, takže ač má být ukotvený na místě, můžete jeho plochy - kódy a symboly načítávat i skrze dotek, které můžete třeba lépe vnímat pocitem se zavřenými oči... každý pracuje jinak, nech se vést. 

Křišťál má 1,515 Kg


4 515,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ