Křišťál moudrosti + strážce zázamů + pírko

Vyprodáno

Naprosto výjimečný mistrovský křišťál jako Průvodce a Strážce Moudrosti. Slovy se nedá popsat jeho energie a to, co nese. Oboustranné křišťály směřující nahoru i dolů s krystalovým lůžkem, kde vznikají zárodky nových miniaturních křišťálů a uvnitř je šedé pírko, které je součástí krystalu a je propojeno s ptačími bitostmi Blue Avian - blue Bird, jenž nám pomáhají jako Průvodci na kolektivní cestě Vzestupu. 

Tento klenot, je to součást mnoha křišťálů různého růstů, jenž rostou oběma směry, a tak vyzařují ze svého jádra desítky malých krystálků dolů do Země a také destíky malých křišťálů mířících nahoru k nebesům. Je to dokonalé propojení Země a Kosmu, jak nahoře, tak dole. Mužská i ženská energie a jejich vyrování, světlo - tma, aktivita - pasivita, přijímání - darování...

Zarovnává nás do středu naší bytosti. Ukazuje nám osobní krásu a jedinečnost, kterou má naše Duše. 

Jeho světlo a Vědomí prochází mnoha úrovněmi, je vnímán těmi, jenž jsou s námi propojení v mnoha prostorách. 

Jeho energii a vyzařování můžete vidět i na fotkách, jenž se šíří jako duha, diamantová energie do všech směrů rychlostí světla. Zároveň vše kolem sebe zahaluje do vysokovibračních energií a pomáhá nám v převibrovávání, přepisování všeho, co nám již neslouží a s čím již nerezonujeme. 

Otevřeme se Všemu, co k nám přichází. 

V pokoře vnímejme mistrovské, které nás obklopuje, mistrovství, které je uvnitř NÁS <3 


3 690,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ