Křišťál Vnitřní Země Channeling + spojovatel času

Vyprodáno

Majestátná světelná křišťálová špice jako channeligový portál, krystal, kde je hluboké propojení nejen na vyšší sféry, ale křišťál mě ihned vtáhl do jiné úrovně - dimenze vnitřní Země...

Křišťál je pro někoho, kdo dimenzi, další část Země vnímá, slyšel o ní nebo má s bytostmi spojení. Je to světelná vibrační základna moudrých bytostí, ale i dalších návštěvníků. Jsou často propojeni se strážci portálů, kde mají na starosti vstupy do vnitřní země, které jsou v oceánech, mořích, sopkách, ale také na Antartidě, což byl vstup, kudy mě vzala krásná, velmi moudrá kněžka s bílými vlasy. Dochází k propojení a otevírání sfér Země. Dimenzí, které jsou tady s námi, avšak je nevidíte, přitom jsme jednou součástí. Hranice se začínají oddělovat, navazujeme s vámi lidmi světelnou komunikaci, abyste si uvědomili, co vše vás obklopuje a že váš domov - Země je plná dalších sfér, míst a bytostí. 

Křišťál jako komunikátor krystalických vibrací propojený světlem s našimi krystaly pro příjem a předání zpráv, hologramů a obrazů, které vám chceme ukázat a ukotvit tak v podvědomí lidí v kolektivním myšlení odkrytí dalších sfér, které již na Zemi jsou.. 

V prvotní fáze je zde nalazení se na to, co vám brání v tom přijímat zprávy, jestli je to důvěra v tom, co vám přichází, pochybnosti o sobě, svých darech, či bloky z minulosti, zastavení své síly. V této fázi s vámi krystal bude pracovat na zpřístupnění a otevření se Světlu a signálům, které jsou směrem k vám vysílány.

V další fázi pak dochází k výuce a propojení se s vaší esencí a určení si určitých poznávacích signálů, abyste si více důvěřovali a dostávali také zpětnou vazbu v realitě. Vše je to na našem přijímání se a otevření tomu novému, co možná náš mozek ještě nechápe, ale otevírá se tomu, a tím může přijímat i správné - potvrzující si signály.

V další fázi začínají přicházet informace, obrazy, hologramy, které s vámi chceme sdílet, nejen o nás, ale i dalších sférách, jenž jsou součástí na této nádherné planetě. Samozřejmě se jedná o krystalické Vědomí a vy tak skrze něj můžete stáhnout vše, na co hledáte odpovědi. 

Spojovatel času s časy budoucími, kdy mi sami můžeme přicházet z budoucnosti do přítomnosti a pomoci vykonat zde věci, které máme. My sami jsme si průvodci a my sami bychom se měli poznat, pochopit, kdo jsme. Jak komunikujeme a jak přijímáme zprávy a jaké máme dary, na čem můžeme pracovat, čeho být součástí. 

Křišťál působí na mnoho metrů, avšak pokud chcete něco konkrétního stahovat, nejlepší je si krystal vzít před sebe, dívat se do jeho sedmihranné hlavní plochy a on nás zahalí do portálu jeho osobní energie. 

Můžeme nechat tyto zprávy proudit přes své hrdlo a vzít si např. diktafon, nebo začít tyto zprávy, psát nebo energie malovat, důležité je ZAČÍT a nechat tuto energii skrze sebe proudit, jaká to bude forma je právě naším darem, naší jedinečností. 

Křišťál bude mít rád své místo, kde jej můžeme ukotvit, a tak ještě posílit tento sloup světla, samozřejmě je můžete i přenášet. Důvěřujte své intuici, např., pokud bude chtít být krystal přes nějaký večer s vámi u nočního stolku... nechte se vést sami sebou, svým srdcem. 

Váha: 2,4 Kg


12 221,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ