Křišťál portál propojení

Vyprodáno

Surový světelný křišťál, kde mezi dvěmi hlavními krystaly je portál propojení. 

Křišťál zastupuje krystalické společenství, energie, které se propojují a fungují v jednom celku a haramonii. Na jaké části a místě je něco ukotveno a pochopeno, okamžitě je vše zaznemenáno a sdílo na místech a v úrovnich jiných. 

Tak i my můžeme patřik k určitému společenství Duší, bytostí z MnohoVesmíru, se kterými můžeme sdílet své poznání, zkušenosti, které na Zemi zažíváme, jako bytosti, které dostali DAR být zde na planetě Zemi a skrze hmotnou úroveň poznat, objevit ale také vyléčit a dořešit veškeré mezigalaktické spory. 

Portál mezi křišťály zároveň zosobňuje propojení mužsko-ženských energí, jako středový vyrovnávající portál plný pochopení, rovnováhy, harmonie, spolupráce. 

Energie těchte krystalů, které nesou portál, je propojená se světelnými místy vyšších dimenzí. Jsou to i místa propojené s námi, se Zemí a skrze propojení nám mohou předávat určitou moudrost, učení a sdílení poznatků z vyššího principu, které se má skrze naše Vědomí ukotvit na Zemi. 

2 200,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ