Křišťál Společenství Světla

Vyprodáno

Nádherné surové křišťály, které zastupují krystalické společenství Světla. Energie, které se propojují a fungují v jednom celku a haramonii a předávají nám propojení odlišností a spolupráci, zesílenou energii Krystalů. 

Např. jeden z menších krystalů je ISIS, další je spojovatelem času s naší minulostí, minulostí kolektivní... zastupují ale jednotnou energii Krystalického Vědomí...

Tento krystal může být jak na práci se Světlem a krystalovými chrámy, světelnými místy, se kterým jsme určitým způsobem propojeni, ale také nám tento krystal může předávat informace pro pochopení práce ve skupinách, ale v rodině, kdy každý zastupuje své individuální Vědomí, ale přitom je součástí skupiny, rodiny, celku... 

Křišťál svými krásnými energiemi a propojením působí také jako harmonizátor prostředí, všude, kde je položen, tak zvyšuje vibrace a předává SVĚTLO. 

Krystal 0,6 kg

2 200,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ