Křišťál Společenství Světla

Vyprodáno

Nádherný světelný a čistý křišťál, který, který je zastupuje krystalické společenství, energie, které se propojují a fungují v jednom celku a harmonii. Jejich energie je propojená se světelnými místy vyšších dimenzí, kde je zastoupeno krystalické Vědomí. Jsou to i místa propojené s námi, se Zemí a skrze propojení nám mohou předávat určitou moudrost, učení a sdílení poznatků z vyššího principu...

Častokrát jeho světlo se dostává na místo, se kterým jsme určitým způsobem propojeni.

Pokud cítíte, že jste na něco velkého připravování, nějaký projekt, práce, či změna, že se máte něco odkrýt a načerpat, naučit, nebo vám má být něco důležitého předáno nebo aktivováno, tento krystal může být právě pro vás.

Krystal předává učení a také různé ,,nové,, postupy, metody, léčení. To, abychom byli otevřeni nových věcem a poznání, které je zatím pro nás fyzicky neuchopitelné, avšak záleží pouze na nás, čemu se otevřeme, jak moc jsme schopni se odprostit od struktur nebo věcí v naší mysli, která nás omezují.

Křišťál a jeho světlo působí také jako harmonizátor prostředí, všude, kde je položen, tak zvyšuje vibrace.

0,674 kg

2 345,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ