Křišťál + strážce záznamů + fantomy

Vyprodáno

Nádherný surový mistrovský křišťal, kde každý z jednotlivého krystalu nese v sobě také stříbrný fantom.

Nádherný, zářící křišťál, jenž je propojený s hlubokou moudrostí, předáním a zdrojovými informacemi prvotních archandělských bytostí, jenž jsou zároveň tvůrci dalších sfér. 

Krystal mistrovský je strážcem záznamů, nese určité předání, energie a informace pro čtení, pro tuto dobu, která je propojená s naším osvobozením, probuzením Vzestupem. 

Je pro ty, kdy plně potřebují přijmout sami sebe, pochopit sebe z nadhledu, z více úrovní a plně cítit naše Já, abychom nebyli v iluzi, abychom nebyli manipulováni informacemi jiných, ale vždy a plně cítili naši pravdu, Zdrojové informace, PRAVDU. 

Je to skupina Tří, jenž nám ukazuje zdrojovou čistotu a rovnováhu, harmonii, kterou chceme každodenně žít, v propojení s hlubokou modrostí galaktických věků. 

V lidském těle je díky emocím obtížnější být nezaujetý, krystal nás učí pozorovat i své ego, to, kdy se držíme starých věcí a určité moci, kdy už jednáme podle zvyků, než podle nových principů... přijímat změny v lehkosti spojené s přítomným okamžikem, jak je vše dle vesmírných principů vedeno.

Fantom předává Vesmírný řád a určitý vývoj duše, aby se člověk sám mohl podívat na svou línii a pochopil svůj vývoj až do dnešního dne, odpustil sám sobě i ostatním, pochopil příčiny vzniklých situací a došel ke smíření, aby již mohl začít svou línii od prvotního bodu Vědomí Já Jsem. 

3 900,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ