Křišťál stříbrných fantomů - AA Zadkiel

Vyprodáno

Nádherný křišťál z Madagaskaru, mistr, který v sobě nese vnitřní světy, živoucí krystalickou energii a také je protkaný pyramidálními fantomy stříbrných paprsků v tomto propojení s Archandělem Zadkielem. 

K tomuto krystalu jsem byla vedena na tyto stránky, kde jsem našla to, co má být s tímto krystalem sdíleno: 

Archanděl Zadkiel otevírá naše oči duchovním pravdám, pravdě o nás samých a pravému důvodu našeho bytí na Zemi. Všechna obviňování, která šíříme navenek, se rozpustí s poznáním o naší vlastní odpovědnosti. 

V určitém bodu našeho vývoje si musíme bez okolků připustit, že to bylo naše přání vstoupit do nové pozemské inkarnace, abychom dokončili věci nedokončené tak, že uskutečníme konstruktivním jednáním a dosažením duchovních vhledů naše Boží Já. 

Následujeme tak Ducha, sídlícího ve tvoření. Boží tvoření se díky nám stává krásnějším a bohatším, protože se může skrze nás rozšiřovat Boží láska.

Jakmile převezmeme plnou odpovědnost za naše zdejší bytí, konání a události v našem životě, pomůže nám energie archanděla Zadkiela ke skutečné svobodě. 

Pod jeho vlivem začneme poznávat naše lpění a fixace na problémech. Jakmile jsou objasněny struktury, tvořící naše problémy, můžeme je ihned propustit. Poznáme, že problém vlastně neexistuje. Jsou to stíny minulosti a stíny v nás samotných, které se stávají v realitě viditelnými a nemají žádný jiný důvod k existenci, než nás přimět k tomu, abychom je rozpustili svým vlastním Světlem. Rozpouštění stínů je srovnatelné se smrtí; nově vytvořená, osvícená část je vzkříšením.

Energie archanděla Zadkiela nám pomáhá překročit práh, jenž tvoří karmické zvyky, způsoby chování a myšlenkové vzory a vede nás ke skutečné duchovní svobodě.

Hovoří archanděl Zadkiel
Já jsem oko, které hledí do nekonečna; Já jsem poznání, které tryská z tvého srdce a které vystupuje vzhůru, aby osvítilo Ducha a přeměnilo vše tmavé na čisté, zářivé duchovní já. Překroč práh a osvoboď se ode všech starostí a všeho trápení; vzdej se svého lpění. Staň se svobodným v srdci. Máš svobodnou volbu.

Sdíleno z mystika.info

Tento kus nádherného fantomového křišťálu by měl mít své krásné místo, kde však můžete být sami se sebou, kde meditujete, můžete se uklidnit a jít do výšky - hloubky. Kde vnímáte sami sebe. 

S krystalem volejte Archanděla Zadkiela, bude vaším průvodcem, avšak pak nastane i doba, kdy tento krystal může být průvodcem i pro ostatní lidi, aby i oni mohli dojít k osvobození...

2 kg


8 800,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ