Křišťál světelných sfér - Lemurský Spojovatel času

Vyprodáno

Nádherný Lemurský křišťál světelných sfér, kdy každý křišťál je úžasným vysílačem čistého krystalického Světla skrze časy i prostory. Na svém těle nese kódy a symboly ke čtení a pro předání do prostoru. Je také spojovatelem času s budoucností, aneb předpokládanými událostmi a plány naší Duše.

Zároveň je zde Lemurská stopa a její napravení skrze časy v Přítomnosti. 

Vše nyní prochází Tranformací, otevřením se, nalezením přirozenosti a povznesení se DOMŮ, do naší do naší síly a čistoty. Ukotvení našeho multidimenzionálního světla v našem těle a propojení se s osobním portálem Já jsem až samotnému Zdroji. 

Naše Vyšší dimenze a části sebe sama nás volají k propojení, k spolupráci. Všechny otázky na odpovědi jsou nám nyní k dispozici pro naše pochopení a náš růst. Nastává sdílení informací a osobní a kolektivní převibrování fyzických - světelných - diamantových těl.

Křišťál aktivuje a oživuje Věděním veškeré části v nás, které jsou připraveny na to se aktivovat, nasytit světlem, přijmout Vědomí a vyzářit je všude do prostoru, kdy se vše pouhou Přítomností Mění.

Lemurské krystaly sou vzájemně propojené, kde dochází ke kolektivnímu předání informací a rychlejšímu posunu. Setkávají se skupiny duší, jenž spolu mají spolupracovat na mnoha úrovních. 

Velký krystal v sobě nese také 3 portály - do chrámů, jenž jsou na první pocit i pohled skryté. :)

720 g

3 000,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ