Křišťál prastaré moudrosti + Fantom

Vyprodáno

Nádherný surový světelný křišťál, který je propojen s hlubokou moudrostí, uvnitř krystalu je pak pyramidální fantom, který to vše násobí, neboť to je duch krystalu, který nese jak zemskou, ale také galaktickou moudrost. 

Druhá strana tváře krystalu pak na sobě nese novou krystalizaci, aneb propojení s Novými energiemi, Novým poznáním a počátky. S tím, co může vstupovat a prostupovat moudrostí, aby vše bylo přijato i s tím novým, že i zkušenosti, které jsou dané se mohou změnit. Část jednoho světelného křišťálu pak prochází dovnitř krystalu a stává se tak jeho součástí, přináší do tohoto hlubokého Vědomé Nové energie. 

Křišťál plný pochopení a Lásky prošel zde na Zemi ve spojení s projektem Lidstva mnoho věků, etap a nese v sobě Změny, Vývoj a zároveň Božský dokonalý Řád, když se něco končí, vždy něco nového začíná, vše je tak v dokonalém pořádku. Je to hluboká moudrost jako stařešina, který ví...

Je krystalem osobním, který nese univerzální a širokospektrální energie, můžeme jimi přijímat a stahovat energie, nové informace, kódy, energie a informace, naopak pak vysílat své záměry a přání, aktivovat místa na těle i v přírodě, dodat jim energie a také léčit jeho paprskem...dá se použít na vše, co vaše srdce pocítí.

336 g

2 442,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ