Lemurský křišťál chrám ISIS + spojovatel času + portál

Vyprodáno

Výjimečný krystalický čistý kousek, kde dva krystaly vstupují do sebe, propojují se a vytvářejí světelný chrám, kde jejich propojené stěny odráží duhové světlo.  Křišťál ISIS je zároveň spojovatelem času.

Daný spojovatel času s Budoucností, možnými předpoklady toho, co jsme si jako Duše naplánovali a kam máme směřovat. A pokud jsem na křižovatce nebo váháme, nahlídnout po línii času na události a body, které s mojí duší rezonují v pozitivním směru, a tím bych je měl následovat. 

Krystal ISIS odkrývá naše vnitřní mystérie, kterými jsme prošli skrze osobní zasvěcení. Zastupuje harmonii a rovnováhu světla a temnoty, mužské a ženské energie a jejich projevy, vesmírný řád a spolupráci.

Odkrývá nám v našem životě situace, kdy se máme naučit reagovat nově, v nových energiích v souladu s naší esencí. Je to harmonie uvnitř nás, která se pak projevuje a učí jako harmonie k dalším lidem.

Jaké máme osobní hranice? Umíme je správně používat? Kdy máme pevně stát za sebou a a nepovolit ani vlásek, a kdy naopak jsme v něčem velmi pevní a máme polevit nebo otevřít se novým názorům.

ISIS krystal nám také pomáhá ukazovat a pochopit naše schopnosti, skutečně na Zemi poznat svoji esenci, plně poznat SAMI SEBE. Neboť naši NadDuši si plně můžeme nacítit pouze my sami.

Jsme zde pro to, abychom naše dary projevili, sdíleli je s ostatními, nenechávali si je pro sebe, objevovali a zkoumali to, co nám bylo dáno a děmito dary pomáhali lidstvu.

Dovolili si projevit sami sebe, cítili, že na to všechno nastal ten pravý čas.

Jedná se zároveň o lemurský krystal, který obsahuje kódy a klíče pro léčení, kosmické vědění, informace o vývoji a historii planety Země a Sluneční soustavy. Pomáhá ukotvovat tuto starodávnou moudrost, aby byla projevena v přítomnosti. Pomáhá rozpomenou a aktivovat léčitelské schopnosti, jež majitel tohoto krystalu má.

Křišťál obsahuje také vnitřní portál, více informací k němu není, ale to se ukáže tomu, kdo jej přijme. 

1,3 kg

5 500,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ