Křišťál Prastaré Moudrosti

Vyprodáno

Nádhrný Surový světelný prastarý krystal Moudrosti, který nese hlubokou moudrost, Vědění, poznání, kódy a vibrace, které se nesou prostorem a rozeznívají v nás prastarou píseň, kterou zná naše srdce... jako nádherný stařešina, ke kterému cítíte velkou Lásku a respekt, stařešina, který zažil mnohé a už se jen usmívá...

Křišťál plný pochopený a Lásky prošel zde na Zemi ve spojení s projektem Lidstva mnoho věků, etap a nese v sobě Změny, Vývoj a zároveň Božský dokonalý Řád, když se něco končí, vždy něco nového začíná, vše je tak v dokonalém pořádku a máme být ohební, co se týče změn, protože právě změny jsou klíčem k Posunu.

Krystal Moudrost Věků je zároveň Vědomím propojený se Zemskými i Vesmírnými krystaly, učí nás myslet nejen na kolektivní energii, že jsme se vším propojení a vše má v našem životě význam, ale také poukazuje také na sebe a své zdravé ego, sebelásku, od které to vše začíná. Najít vnitřní MÍR v sobě, který je projevuje zrcadlením na venek, do našich každodenních životů.

Je krystalem osobním, který nese univerzální a širokospektrální energie, můžeme jimi přijímat a stahovat energie, nové informace, kódy, přenášet energie a informace, naopak pak vysílat své záměry a přání, aktivovat místa na těle i v přírodě, dodat jim energie a také léčit jeho paprskem...dá se použít na vše, co vaše srdce pocítí.

0,3 kg

2 440,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ