Andělský křišťál předání

Vyprodáno

Nádherný světelný křišťál jako andělský krystal předání pro toho, kdo hledá osobní krystal, zároveň vnímá silné propojení s anděly nebo sám je andělem v lidském těle.

Je také pro toho, kdo vnímá anděly a začínají s nimi komunikovat.. Ať už skrze čísla, zprávy, indície např. i přes rádio.., Jsou to informace, které se k vám mají dostat a víte, že k vám andělé promlouvají.

Andělé nás vyzívají, ať jim otevřeme naše srdce a dovolíme si přijmout pomoc nejen v této době. Ať se otevřeme spolupráci na dalších úrovních, ať projdeme další branou.

Přes vibrace křišťálu se tak snáze dokážeme naladit na jejich přítomnost a zprávy a energie, které nám chtějí předat. Možná my sami jsme propojeni s andělskou sférou víc, než si myslíme. Zastáváme určitou úlohu a přes noc se můžeme radit o našich dalších krocích, které jsou provázané s dalšími lidmi, které máme potkat, kterým máme něco předat, nebo kterým máme pomoci, podpořit je na jejich cestě. Jsou to i lidé, jenž mají potřebu sáhnout si na život.

Sami dokážete pochopit velké zranění a bolesti druhých, neboť jste jasnocitlivý a díky zažitým zkušenostem, tak sami můžete nejlépe pomoci.

Křišťál sám je jako tekuté Světlo, jeho nádherné vibrace přinášejí klid a působí především na naše centra a energie v těle, programy, které jsou propojené s nevírou, pochybnostmi nejen v sebe, ale v to další, co si myslíme, že je za oponou, ale ono je to naší součástí.

Mám radost, že těchto krystalů se v poslední době objevuje více a více nebo jejich energie je nádherná, zkrátka andělská :)

0,6 kg

3 600,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ