Lemurský křišťál katedrální věž

Vyprodáno

Unikátní lemurský křišťál, který ve svém vrcholu má několik katedrálních špicí, je napojený na krystalickou mřížku Země a katedrály, které jsou s vámi v propojení. 

V naší zemské rovině je tento krystal věží - vysílačem. Lemurský zosobňuje plné poznání sebe sama a zároveň jeho tělo už se stává katedrálou. Jedná se o velmi silný lemurský křišťál na každodenní osobní práci, jako zdroj křišťálové energie. 

Propojení se světelnými těly. Propojení s vyššími Já skrze naše tělo.

Jedná se samozřejmě o lemurský křišťál, ten sám o sobě je specifickým krystalem, průvodcem na naší cestě, který je propojený s Lemurií a prastarým předáním.

Lemurské křišťály jsou vzájemně propojené, aby mohli sdílet svoji moudrost a tak se tyto informace dostali ke všem, se kterými jsou propojené.

Lemurský křišťál posvátný nástroj, je vhodný především pro toho, kdo cítí, že byl součástí Lemurie a chtěl by znovu stáhnout Vědění, jenž v této době obsáhl, propojit se s Lemurskými bratry i sestry na Zemi a znovu si rozpomenout na techniky a schopnosti, předávání, jímž už jsme disponovali.

Lemurské krystaly pomáhají v práci s vyššími energiemi, pomáhají ve vědomé telepatii a ve spojení s multidimenzionálním vesmírem a komunikací s bytostmi vyšších dimenzí.

Obsahuje kódy a klíče pro léčení, kosmické vědění, informace o vývoji a historii planety Země a Sluneční soustavy. Pomáhají ukotvovat tuto starodávnou moudrost, aby byla projevena v přítomnosti. Pomáhá rozpomenou a aktivovat léčitelské schopnosti, jenž pro Lemuřany bylo přirozenou schopností.


0,29 kg

2 600,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ