Archandělský světelný křišťál

Vyprodáno

Nádherný, světelný Křišťál, kde se mihotá spoustu energií jako světelný roj, který vytváří při každém pohledu jinou scenérii, jiný příběh. Zároveň se jedná o archandělský křišťál, jenž je už od pohledu velmi silným a úžasným zástupcem krystalického Vědomí v propojení s andělkou sférou, jenž je nositelem zpráv z mnohých sfér. 

Archandělé nás vyzívají, ať jim otevřeme naše srdce a dovolíme si přijmout pomoc a také Nové informace, které k vám chtějí přinést možná pro sdílení s druhými ať už pro nějaké hlubší předání, tak v případě léčení. 

Přes vibrace křišťálu se tak snáze dokážeme naladit na jejich přítomnost a zprávy a energie, které nám chtějí předat. Možná my sami jsme propojeni s andělskou sférou víc, než si myslíme. Zastáváme určitou úlohu a přes noc se můžeme radit o našich dalších krocích, které jsou provázané s dalšími lidmi, které máme potkat, kterým máme něco předat, nebo kterým máme pomoci, podpořit je na jejich cestě. 

Křišťál sám je jako tekuté Světlo, prosvětluje všechny naše části, kde si nedovolujeme plně zářit a být ve své síle. 

Přijmi poselství a energie, jenž z archandělské sféry přicházejí. Pozvi je k léčení nejen sebe, ale také druhých....

0,62 kg

3 700,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ