Křišťál s lemurským křišťálem

Vyprodáno

Křišťálové krystalické Jádro, které nese hlavní krystal, který je propojený s aktivní silou, tvořivou silou, která má pevný základ - stabilitu a dále je součástí i lemurský křišťál.

Krystal, který se s námi propojí, aby nám zobrazoval, jak je na tom náš osobní Plamen, který v nás zažehává touhu po Pravdě, po poznání, touhu po očištění se - duchovní čistotě. 

Plamen, který plane a dokáže zažehnout i další ohně, pokud Tvoříme a konáme v lásce a radosti. Kdy tento plamen svítí jasněji než obvykle? Jaká energie a touha je nejsilnější a kdy? Jak tuto energii mohu využít pro mé záměry jako Tvůrce? 

Toto krystalické Vědomí nás vede za tím, abychom si všimli, v jaké situaci se nacházíme, kde tento plamen máme a proč bychom ho měli následovat. Proč bychom měli jít za tím, kde je naše touha, vášeň a energie. Pomáhá nám tedy v zobrazování kroků, které nás vedou k Posunu (ač jsme si to představovali jinak - krystal ví, co je potřeba pro Posun) Se situacemi ve svém životě něco udělat, posunout se opět do další roviny. 

Dovol si přijmout vše, co je pro tebe nachystáno. Odevzdej se do Božského proudu, božích rukou, ale zároveň buď i tím Tvůrcem, jenž je prodlouženou rukou Boha/Bohyně. Nasyť své tělo energií a světlem, rozpohybuj energie, které tě budou posilovat, aktivovat a otevírat. 

Pro jasnější pocítění osobního světelného portálu jako dokonalé propojení ducha, energie, hmoty, rozumu (světelný mozek) a také našeho citu, který je na Zemi tolik důležitý.  

V tomto osobním portálu pak napojení svým světelným DNA na Zdroj prapůvodní energie, kterou svým Vědomím můžeme stahovat na Zemi, do našich těl. 

Tento krystal s hlavním trojúhelníkem jako aktivní energií pak ve společném jádru nese další krystal, který je jeho součástí a to se jedná o Lemurský křišťál. Tyto krystaly otevírají vědomou telepatii a spojení s Vesmírem, pochopením naší multidimenzionality a otevření se komunikací s bytostmi Světla, vyšších dimenzí, kterých jsme my sami součástí.

Lemurský krystal obsahuje kódy a klíče pro léčení, kosmické vědění, informace o vývoji a historii planety Země a Sluneční soustavy. Pomáhá ukotvovat tuto starodávnou moudrost, aby byla projevena v přítomnosti. Pomáhá rozpomenou a aktivovat léčitelské schopnosti, jež majitel tohoto krystalu má.

Tento krystal je vhodné mít na místě, kde meditujeme, kde odpočíváme, kde se soustředíme na sebe. Může to být i u nočního stolku, kde můžeme požádat o promlouvání skrze sny. Tento krystal by měl být osobním, tzn. bude pracovat s vámi. 

Samozřejmě se jedná o krišťál, který nese veškeré paprsky a můžeme s ním pracovat tak, jak sami ucítíme, stahovat a vysílat informace, přenášet energie, nastavit a napogramovat ho na ochranu nebo cokoliv, co ve svém životě potřebujeme, na zvýšení vibrací, dodržení změny apod. Nechte se vést. 

Křišťál má: 1.7 kg 

4 400,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ