Křišťálová drůza

Vyprodáno

Světelný krystalický shluk energií který šíří všude krásné, pozitivní vibrace Světla a Lásky a klidu a tichosti podporuje náš růst a vybízí nás dělat potřebné kroky vpřed k plnému osvobození SebeSama.

Je krásným krystalem pro radost, potěšení jako světelná krystalická zář Vědomí na nočním stolečku nebo oltáři nebo místě, kde může předávám své světlo. 

Křišťálová drůza, jedna energie, avšak mnoho samostatných krystalů, které každý má jiné zakončení, září jiným světlem, vnímají různorodost.

Křišťál nám pomáhá vidět věci v plném propojení s Vyšším Já skrze fyzické tělo. Dívat se a nalazovat se na kolektivní energii, avšak především a prvně vždy na sebe a na své srdce. Neboť každý má svou pravdu, kterou chce sdílet, ale která je ta Zdrojově Pravá? To ti řekne tvé srdce.

S krystalem se učíš plně integrovat tvou sílu, tvé Světlo. Jsi důležitý. Není to ego, naopak je to v hluboké pokoře přijetí a projevení vlastní síly.

Nechat se prosvětlovat, očišťovat a udržovat své zdravé osobní vibrace a přitom jít do hloubky sebe sama, otevřít vše, na co jsem připraven. 

0,2 kg 

1 160,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ