Křišťálová fantomová špice + ISIS

Vyprodáno

Nádherný světelný křišťál ISIS s vnitřním fantomem. 

Tento krystal je zahalený tajemstvím, nese v sobě vnitřní fantom, kde můžete vidět různé zahalené a měnící se tváře, které na sobě mají kápi. Jsou to strážci tajemství a mourosti, která náleží těm, jenž se nebojí pohlédnout Pravdě do očí. I proto je zde mnoho tváří, kteří zobrazují určité energie a chtějí nám ukázat, jak na ně reagujeme, jestli máme tyto energie zpracované, či zda se vynoří něco, z čeho máme špatný pocit nebo stach. Tak nás vybízí dostat se k bodu pochopení sebe sama skrze další zrcadla, tváře v krystalu. 

Ten kdo nemá strach a je v přijetí, nechť pohlédne do moudré Studnice Vědomí a poznání. Nechť načerpá Zdrojovou sílu a energii pro své tělo i svého ducha a ovládne přírodní živly a zákony v plném souladu na Zemi. 

ISIS krystal v sobě nese také harmonii prvků ženské a mužské podstaty, která nám je zrcadleny, abychom mohli vnímat svého vnitřního muže i ženu, kteří se nám pak zrcadlí v přítomnosti do našich vztahů. Propojení, Harmonie, soulad, vnímání rozdílnosti a odlišností a přitom Jednoty. 

Krystal ISIS je propojený s mnohými mystérii a také léčitelskými schopnostmi, kterými každý z nás disponuje odlišně v souladu s našimi dary a našimi projevy jedinečnosti. 

Najdi svou cestu, následuj své srdce, vnímej rady druhých, avšak se vždy rozhoduj podle tebe, podle tvé právdy a tvých darů, schopností, tvojí jedinečností zde na Zemi, tak ve Vesmíru, neboť vlastní uvědomnění je Síla a ona jedinečnost projevu Zdroje ve tvém osobním Vědomí. 


2 600,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ