Křišťálová katedrála 1,1 kg

Vyprodáno

Nádherný světelný surový křišťál propojený s energií krystalových světelných chrámů - vyšších katedrál, kde dochází především k předávání Moudrosti, k zasvěcením, zkouškám, hlubokým předáním, osobním zasvěcením, rozpomínám, na které jsme již připraveni. 

Jeden hlavní krystal, jenž se také stává majestátnou katedrálou září silným paprskem a vytváří kolem sebe energetický okruh, který posile vše ve svým poli a zvyšuje vibrace, je tady jako kotva a energetický prostor pro stahování daných informací a uvolnění se, ukotvení se v sobě, ve svém srdci a tělu, jako posvátném prostoru, kde je celý Vesmír. 

Proti tomuto hlavnímu krystalu pak dalším směrem září katedrála s mnohými energetickými zakončeními, které vysílají své paprsky do všech směrů a pomáhají nám v otevření se dalším dimenzím a astrálnímu cestování. Zajít v tomto poli za své hranice a uzřít sítě,  energie, s jimiž jsme propojeni.

Většinou jsou krystalové chrámy propojené s uchováním určité specifické energie a také Věděním jako takovým. Skrze krystalické Vědomí se mohu napojovat na chrám, kde mohu načerpávat, vzdělávat se, hledat odpovědi nejen na mé osobní otázky, ale otázky MnohoVesmíru. V krystalovém chrámu mohu přijímat a ukotvovat své poslání svou esenci na Zemi a nechat se otevírat, přijímat na všech úrovních. Pochopit sám sebe skrze galaktické Vědomí.

Krystalové chrámy k nám nepřicházejí náhodou, jsou to mistři, kteří po nás chtějí, abychom pak Vědění, které k nám přijde, sdíleli s ostatními jakoukoliv formou, ale nic si nenechávali pro sebe. Tuto samotnou cestu vlastního Vzestupu si již prošlo mnoho z nás. Nyní jdeme společně.

Křišťál 1,1 kg

3 900,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ