Křišťálová katedrála s turamlínem

Vyprodáno

Nádherný, hluboký mistrovský krystal katedrály, která nese prastarou moudrost , kterou s námi chce sdílet. Je pro ty, kteří se za ničím nehoní, dokáží se plně zklidnit, aby slyšeli prastarý příběh plný poučení. 

Toto vědění je zde pro pochopení a ukotvení těchto informací zde na Zemi, a tím zesílení pole Pravdy přes pásma iluze, kterých je kolem země velmi mnoho. To co se stáhne pak na pocitu a volbě může být předáváno a sdíleno dál.

Ve světelné línii se můžeš napojit na energetický krystalový chrám, kde dochází k učení a předání a pochopení přesně pro nás, pro AHA momenty, které zanechávají světelnou stopu na Zemi.

Krystalový chrám předává učení, jenž bylo mnohými civilizacemi známo ve spolupráci s vyššími světelnými bytostmi. Posvátná hudba, komunikace, léčení, přenos energií, hmoty. 

Aktualizace naši buněčné paměti, abychom úplně upustili od toho, jak věci nyní vnímáme, co je možné a co je nemožné, ale opět poznávat a učit se vidět věci novým způsobem. 

S krystalem přichází určité uvolnění a lehkost, že není potřeba důmyslných technik a studií, ale že věci jsou mnohdy mnohem jednodušší, než se zdá...

Vtisknutý turmalín s krystalickým vstupním oknem energie krystalu zesiluje a pomáhá vše narovnat do správné roviny, pomoc odvést nám vše, co již neslouží, to co nás brzdí v pochopení a přijmutí těchto informací. 


2 700,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ