Kristalova špice + fantom přírody

Vyprodáno

Nádherný kousek světelného křišťálu, kterým prochází zelená inkluze, která je propojená s přírodní sférou a bytostmi přírody, navíc na svém vrcholu jsou fantomy. 

Takováto křišťálová špice nám pomáhá ve vibrační komunikaci s rostlinnou sférou, s dévy stromů, přírodních bytostí, strážců lesů, potoků, studánek, řek, různých přírodních portálů a energetických bran. Je to dar, který je v krystalu ukotven. 

Pokud rádi pracujete se Zemí a jejími dary a cítíte, že jste víc než ostatní propojení s přírodou, která vás volá, krystal vám pomůže otevřít tyto energie a informace z této sféry úplně z jiné podstaty.

Samozřejmě se ale jedná o křišťálovou špičku, jako osobní křišťál určený na veškerou práci, která je propojena s námi, s naší cestou a každodenním řešením života jako takového, který nás vede za nás samými, do naší podstaty a vyzáření naší osobní Hvězdy zde na Zemi.

Můžeme s ním vše, co pocítíme naším srdcem. Křišťály můžeme léčit, odstraňovat negativní energie, také aktivovat předměty, prostředí, i energetická centra těla. Můžeme je programovat, vpisovat do nich informace, přenášet je, uchovávat a vytvářet záznamy a energie. Významné jsou také při stahování nových informací, kódů a energií, které k nám nyní na Zemi proudí a které jsou důležité pro celoplanetární Vzestup.

0,3 kg

1 800,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ