Křišťálové jádro Lemurie - 3,3 kg

Vyprodáno

Velký Křišťál jako krystalické Jádro, které je propojené také s Lemurskou stopou. Je to ale krystal, který nese základní krystalickou energii Jádra, které je propojené s krystalickou mřížkou a otiskem Země - této Galaxie. 

Krystal má tvořit jádro doma - nebo i v různých centrech jako krystal, který s ostatními krystaly komunikuje, přenáší informace, stahuje kódy a působí ke každému člověku individuálně tak, jak je připraven a spouští k němu dávky Světla a energií. 

Tento krystal se dá krásně programovat na dané témata, se kterými mohu aktuálně pracovat. Stahovat skrze něj kódy hojnosti, kódy posvátné sexuality, kódy očištění a sejmutí iluzí, kódy pro komunikaci... je zde na vás jako Tvůrcích jak s krystalem budete komunikovat a také ho programovat pro dobro všech zúčastněných. 

Toto krystalické Vědomí nás vede za tím, abychom si všimli, v jaké situaci se nacházíme, pomáhá nám v zobrazování kroků, které nás vedou k Posunu a pochopením naší cesty, naší esence. Mnohdy čekáme odpovědi složitější, než ve skutečnosti JSOU. 

Dovol si přijmout vše, co je pro tebe nachystáno. Odevzdej se do Božského proudu, božích rukou, ale zároveň buď i tím Tvůrcem, jenž je prodlouženou rukou Boha/Bohyně. Nasyť své tělo energií a světlem, rozpohybuj energie, které tě budou posilovat, aktivovat a otevírat.

Pro jasnější pocítění osobního světelného portálu jako dokonalé propojení ducha, energie, hmoty, rozumu (světelný mozek) a také našeho citu, který je na Zemi tolik důležitý.

V tomto osobním portálu pak napojení svým světelným DNA na Zdroj prapůvodní energie, kterou svým Vědomím můžeme stahovat na Zemi, do našich těl.

Nese na sobě také Lemurskou stopu, tak pro mnohé nese i napojení na tuto etapu našich životů, kde neseme různé dary a vzpomínky na naše mistrovství ve Světelných tělech. Propojení s přírodními sférami Vod i Zemí. 

Lemurský krystal obsahuje kódy a klíče pro léčení, kosmické vědění, informace o vývoji a historii planety Země a Sluneční soustavy. Pomáhá ukotvovat tuto starodávnou moudrost, aby byla projevena v přítomnosti. Pomáhá rozpomenou a aktivovat léčitelské schopnosti, jež majitel tohoto krystalu má.

Tento krystal je vhodné mít na místě, kde bude krystal vidět a zároveň nebude někde v kraji místnosti (nemusí být přímo uprostřed místnosti, klidně u Zdi, ale ať obklopuje prostor a nesousedí hned se stěnou, která je sousedů...) 

Krystal má 3,3 kg a je za úžasnou cenu, takovou jakou stanovil sám.

9 900,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ