Plejádský křišťálový mistr - 7 sester - 2,7 kg

Vyprodáno

Krystalový mistr, ve kterém je mnohé ukryté, příběhy, jenž jsou tak pradávné, že se zdají jako sen, avšak jsou tak blízké našemu srdci, neboť mnoho z nás v sobě nese tyto vzpomínky. 

Vzpomínky, které jsou zároveň jako klíče, které odemykají naši paměť. Dílek po dílku, energie po energii se propojuje s tím, co v sobě neseme, co se tak pomalu odkrývá a dává nám Nový obraz. Nový obraz, který už nikdy nebude stejný, jako uvědomění, že se probouzíš ze snu. 

Je to krystal, který je napojený na sféru Plejád a 7 krystalových chrámů, kdy jeden z chrámů je po určitých událostech, jenž se na Plejádách odehrály s dalšími sférami - stále neaktivní, chrám nevydává svůj laserový paprsek, a tak i nyní hvězd na nebi září nyní pouze 6. 

Mnoho bytostí z Plejád, jenž mají právě vztah k tomuto zničenému chrámu, bylo posláno na Zemi, aby se nejen zapojili do projektu Lidstva, byli druhým duchovní průvodci, udržovali světelné vibrace a předávali - udržovali na Zemi část paměti a Vědomí, ale s tím také pustili zde smutek a stesk, bolest, kterou v sobě jako otisk nesou. 

Pokud cítíš tento příběh ve svém srdci a informace se tě dotýkají, přichází tento krystal, jenž se jmenuje Krystal Sedmi Sester, jako propojených 7 krystalových chrámu na Plejádách, aby byl tvým Průvodcem, učitelem, přítelem a léčitelem. Aby byla dokonána práci v tomto období na Zemi, kdy pro mnoho těchto duší je zde poslední inkarnace na Zemi, kde se vrátí opět na Plejády, na místo, kde je jeden krásný chrám, který se má opět aktivovat, až se POCHOPÍ a odpustí vašim dalším hvězdným bratrům - sestrám z jiných sfér. 

Krystal obsahuje světelný portál, který je propojený vždy s jedním z chrámů Plejád, kde jsou předávány především moudrosti a učení, příběhy, které v sobě nesete a které se mají posunout do další roviny.

Také můžete velmi vnímat DOMOV, setkání duchovní rodiny členů, se kterou jste tak propojeni.

Křišťálový mistr plný Lásky v sobě zároveň na určitém světle nese i žlutou citrínovou esenci, která se zobrazuje, pokud je krystal velmi aktivní a působí na vás. 

Samozřejmě je tento krásný krystal křišťálem, s nímž přichází mnoho dalších věcí, energií, kódů a informací, tak jako s každým unikátním krystalickým Vědomím. Proto bude rád, když s ním budete pracovat tak, jak ucítí vaše Srdce. Buďte neomezení v tom, co vám přijde. 

Pokud máte možnost, můžete si v aplikaci (pokud nepoznáte) najít souhvězdí Plejád a namířit tento krystal směrem, kde se plejády nachází. Křišťál je přírodně uzpůsoben tak, že se dá postavit a směřuji špicí nahoru :-) 


9 000,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ