Křišťálový obelisk - FÉNIX

Vyprodáno

Nádherný a výjimečný křišťál obelisk, duhových energií, plný světla a především energie, která je silným otiskem FÉNIXE, který je propojený s Povstáním a Znovuzrozením. 

Je to velmi silný krystal, který by měl jít už k někomu, kdo s krystaly pracuje, nebo kdo dostane velmi jasnou informaci nebo pocit skrze fyzické tělo. 

Křišťál je dále unikátní tím, že do tohoto vědomí začal doslova prorůstat Nový krystal, který je tam v krystalu ukotvený a nese v sobě tak další energetickou špici, která se nachází v samotném středu krystalu a pomáhá přivádět ještě více energie do středu krystalu. 

Každý den se rodíme jiní, každý den máme možnost změnit úplně vše, co jsme doposud žili, co jsme si doposud mysleli, co jsme zažili, všechno tohle je nějaký obraz, který jsme přijali, zkušenosti, které jsme chtěli vyzkoušet.

Ať se nacházíme v jakékoliv situaci, vždy můžeme vykonat změnu a znovuzrodit se do své síly, do toho, pro co jsme určeni. 

Svléci starou kůži, očistit se a přijmout Novou realitu, otevřít své Vědomí, vykonat potřebné skutky pro žití našeho silného, zdravého Já v našem těle. Rozhodnutí a ona síla, která při tomto procesu vychází je zdrojová síla, která může vše změnit. Aby věci nebyly jako doposud. Je to síla našeho rozhodnutí a odhodlání, síla nás samých, kde je pak vše jasně dané...

Krystal, který se s námi propojí, aby nám zobrazoval, jak je na tom náš osobní Plamen, který v nás zažehává touhu po Pravdě, po poznání, touhu po očištění se - duchovní čistotě.

Tam kde obelisk přijde, tam energie rozproudí, rozvíří, zaktivuje, pokud má někdo pocit, že se cítí zastaveně nebo se točí v kruhu a že je zapotřebí nějaká akce, tak je to ONO. Udělat potřebné kroky, ke kterým jsem vedeným, něco začít, otevřít, rozvinout, pohnout se z místa. 

Jedná se zároveň o křišťál, který nese širokospektrální účinky. Křišťál nás nalazuje na jemnohmotnou energii a komunikaci s dalšími světelnými sférami v různých dimenzích, díky předávání vysokovibračních paprsků portálu světla jdou informace a nalazení snadněji přijímat.

S křišťály tedy můžeme vše, co si jen sami dovolíme a dokážeme představit. Tento krystal se s ními propojí a bude přesně vědět, kdo jsme a na čem pracujeme a co potřebujeme, abychom se posunuli, vyléčili...

Pomůže nám v práci sami se sebou, v ukazování toho, co máme změnit, opustit nebo transformovat, v čem se Znovuzrodit a Povstat. 

1,47 kg 

8 800,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ