Křišťálový obelisk Světla + channeling

Vyprodáno

Křišťálová nádherná světelná špice, jenž je protkána světlem, které v sobě odráží mnoho duhových energií, všech barev a živoucích proměnlivých energiích, je to plazmatický živý krystal, který se mění pod rukami.

Jedná se o křišťálový sloup světla, který je v posvátném tvaru Channeling krystalu pro stahování, přijímání zpráv a jemnohmotnější komunikaci. Tento křišťál je vyššími světelnými paprsky jako komunikátor se světelnými sféry. Otevírá se komunikace na nových úrovních a nastal čas objevit a stáhnout informace k naším galatickým - multidimenzionálním Já.

Vše je velmi rychlé, otevírají se brány a prostory pro tuto komunikaci, otevření se tomu, co je ve Vesmíru mezi různými druhy tak přirozené. Vše ale přichází v souladu s vírou ve vlastní Sílu, Zodpovědnost a opravdovou vnitřní energií, které vyzařuje do prostoru. Je to vstoupení do vlastní síly Vědomí toho, že jsem již připraven otevřít závoj a clony, jenž mi bránili dané informace přijímat.

S krystalem tak samozřejmě může přijít i očista a uvolnění podvědomých bloků, vzorců nebo programů, které jsou zde kolektivně ukotveny. Je to důležitost neustále odevzdávat a tím rozšiřovat své Vědomí do nekonečnosti a měnit své vibrace. V lidském DNA kódů je těchto přijatých změn velmi mnoho, a tak vše má jít postupně, již můžeme být otevření a komunikovat, ale zároveň přicházet na další a další věci, které mění naši vibraci.

Jedná o silný krystalický sloup světla, který je plný vibrací a hvězdných sfér. Působí jako pracovní krystal pro navýšení osobních vibrací, ale také celého místa - prostředí, kde je tento krystalický sloup Vědomí ukotven.

Je zde pro pocítění a naší vyšší energie, procítění a propojení se se svou hvězdou podstatou, multidimenzionalitou a otevření se veškerým Novým energiím, proudím, které chtějí být předány, pochopeny a ukotveni v kolektivním poli, krystalické mřížce.

Pokud do svého života přijímáme channelingový křišťál, říkáme Vesmíru i sami sobě pomyslné ano - jsem připraven. Neboť zde mohou přicházet jak informace o mě samém, co chci vědět a pochopit, ale také pro vyšší dobro a kolektivní Vnímání.

Takovýto krystal pro nás může být i určitou databankou, vysílačem a zářičem v domácnosti, kde bude mít své místo a vyzařovat na nás krystalické energie a vibrace Světla. S křišťály ale také můžeme posilovat naše záměry, programovat je a vpisovat do nich informace, ty pak přenášet, uchovávat a také vytvářet nové záznamy a energie pro jiné bytosti multivesmíru.

Jako Zdroj Krystalického Vědomí, který přesně ví, v jaký den k nám nebo druhým v domácnosti (a jestli vůbec) má vysílat informace a energie. Vše je vedeno v souladu s Duší každého člověka, bytosti.

1,966 kg

11 000,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ