Křišťálový světelný sloup 33 cm

Vyprodáno

Nádherná světelná, přes kilo a půl vážící mistrovská channelingová špice jako portálový zářící sloup vysokovibračního Světla, jenž zvyšuje vibrace a vše zahaluje do bílého zářící světla Pravdy a Lásky. 

Nalazuje nás na Pravdu a Prvo-Podstatu všech událostí, samotný Zdroj. Zdroj nás samých, Zdroj všeho, co JEST. 

Tento výjimečný křišťál přichází jako pomocník pro naučení se přijímání a stahování informací (channelig) jak pro nás, tak i kolektivní zprávy pro ostatní. Jsou zprávy dostupné v akáše ze všech časů a prostorů v propojení s centrálním Galaktickým sluncem, kde je krystalické Vědomí ukotveno. 

Tyto křišťály velmi působí na naše fyzická těla a jemnohmotnější světelná těla, aktivace a otevření určitých záznamů v nás, jako energetické spínače v našem těle. V prvotní fáze je zde nalazení se na to, co vám brání v tom přijímat zprávy, jestli je to důvěra v tom, co vám přichází, pochybnosti o sobě, svých darech, či bloky z minulosti, zastavení své síly. V této fázi s vámi krystal bude pracovat na zpřístupnění a otevření se Světlu a signálům, které jsou směrem k vám vysílány.

V další fázi pak dochází k výuce a propojení se s vaší esencí a určení si určitých poznávacích signálů, abyste si více důvěřovali a dostávali také zpětnou vazbu v realitě. Vše je to na našem přijímání se a otevření tomu novému, co možná náš mozek ještě nechápe, ale otevírá se tomu, a tím může přijímat i správné - potvrzující signály.

V další fázi jsou zde zprávy pro osobní potřebu, informace týkající se naší Duše, našeho vývoje a minulosti. Spojovatel času s časy budoucími, kdy mi sami můžeme přicházet z budoucnosti do přítomnosti a pomoci vykonat zde věci, které máme. My sami jsme si průvodci a my sami bychom se měli poznat, pochopit, kdo jsme. Jak komunikujeme a jak přijímáme zprávy a jaké máme dary, na čem můžeme pracovat, co máme posilovat. 

V osobním přijetí a nastavení poté přichází práce pro kolektivní energie, ať už v různá portálová data, zarovnání, důležité energie, které jsou zde pro, aby se stáhly v tyto dny a ukotvily se také v krystalické mřížce a na Zemi. Aby tyto Nové energie mohly být žity.

A nejen kolektiní energie, ale poté fáze práce s druhými, předávání pro ně potřebných zpráv jako Světelný pomocník na jejich cestách, kdy jim stačí malá informace, aby udělali velký krok v před a posun. Lidé, kteří čekají na tuto světelnou pomoc a domluvu s vaší duší....

Křišťál nás nalazuje na jemnohmotnou energii a komunikaci s dalšími světelnými sférami v různých dimenzích, díky předávání vysokovibračních paprsků portálu světla jdou informace a nalazení snadněji přijímat.

Křišťál působí na mnoho metrů, avšak pokud chcete něco konkrétního stahovat, nejlepší je si krystal vzít před sebe a dívat se do jeho hlavní krystalické plošky, která k nám může promlouvat jazykem, kterému my sami rozumíme. 

Tento krystal nás zahalí do portálu Světla, můžeme nechat tyto zprávy proudit přes své hrdlo a vzít si např. diktafon, nebo začít tyto zprávy, psát nebo energie malovat, důležité je ZAČÍT konat, mluvit, malovat, psát. Ukotvit fyzicky to, co přichází. 

Světelná špice má 33 cm a 1,5 kg

7 500,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ