Diamantový Lemurský Křištál Země + portál + rutil

Vyprodáno

Lemurský diamantový křišťál s vnitřním portálem, nádhernými čistými krystalickými energiemi ve spojení s červenou posvátnou hlínou, jenž je z druhé strany součástí krystalu.

Tak jako portál nese napojení na Zemí a její Vědomí, bytosti Země - vnitřní Země, napojení na Zemské krystaly, zemskou esenci a plány, které jsou zde ukotveny.

Diamantové kódy mistrovského krystalu oživují veškeré části v nás, které jsou připraveny na to se aktivovat, nasytit světlem, přijmout Vědomí a vyzářit je všude do prostoru, kdy se vše pouhou Přítomností Mění.

Energie krystalu je velmi světelná a živá, krystal je jako fontána, která se neustále mění. Tento křišťál dokáží informace, energie a kódy jak stahovat a ukotvovat skrze Vědomí i fyzická těla, tak vykonané práce naopak posílat dál do jiných sfér, neboť vše je s námi propojené.

Lemurský křišťál je mistrovským osobním krystalem, průvodcem na naší cestě, který je propojený s Lemurií a prastarým předáním. Lemurské křišťály jsou vzájemně propojené, aby mohli sdílet svoji moudrost a tak se tyto informace dostali ke všem, se kterými jsou propojené.

Lemurské krystaly pomáhají v práci s vyššími energiemi, pomáhají ve vědomé telepatii a ve spojení s multidimenzionálním vesmírem a komunikací s bytostmi vyšších dimenzí.

0,36 kg


3 000,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ