Kundalini krystal Citrín + fantom + portál

Vyprodáno

Nádherný mistrovský kundalini krystal Citrínu, který je fantomem a navíc v sobě nese vnitřní sféru a portál.

Citrín Obsahuje vnitřní portál, který září a je aktivní pouze tehdy, když máme čisté úmysly a dostatečné vibrace, což je pro komunikaci a vstup určitým, i ochranným klíčem. Portálem se pak propojujeme se sférou, ve které můžeme komunikovat, učit se a vzájemně si přenášet informace pro vzájemné obohacování se a růst. 

Energie citrínu je síla, odhodlání a vytvralosti. Některé věci máme načerpány, víme je, známe je, avšak trvá nějakou dobu, než je začneme ve fyzické realitě žít. Zde potřebujeme určitou vytrvalost v krocích, které jsou obrovské, aby velké vize, i díky našeho vnitřního klidu v propojení s naší sílou, dospěly ke svému zdárnému cíli.

Kundalini krystal pomáhá pracovat s energií kundalini v našem těle, tato energie stoupá vzhůru naší páteří a touto cestou dokáže aktivovat určité oblasti nebo také uvolňovat určité bloky v těle. Dokáže tak působit na všechny základní čakry našeho těla a energii směřovat výš propojit naši zemskou energii, tělo s podstatou Kosmu. Hlavní krystal stojí pevně ve svých základech, avšak s hlavou v nebesích v dokonalém propojení. 

Vnitřní mnoho-fantom pak je nositelem hluboké moudrosti skze prožité zkušenosti a Galaktickým vývojem.

Tento Krystal můžeme také používat k práci se sexuální čistou a posvátnou energií jako zdrojovou podstatou, životní a velmi silnou energií, jenž dokáže léčit.


3 199,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ