Lemurská Diamantová Studnice Světla Vědomí + turmalín - 5,55 kg

Vyprodáno

Výjimečný lemurský diamantový chrám, krystal Studnice Světla Vědomí. Jedná se o výjimečný krystalický kousek v diamantové kvalitě a absolutní průzračnosti, unikátního růstu, kde každá plocha krystalu násobí světlo a vyzařuje diamantové laserové energie, jenž nesou bílý, až jemně modrý - ledový krystalický paprsek, který vším ve své ostrosti pronikne. 

Část krystalu již přechází a je ukotvená v další dimenzi, když zvýšíte vibraci můžete vidět lemurský chrám s diamantovým vodním vodopádem Vědomí, jenž k nám skrze krystal protéká.

Jeho energie silného Vědomí převibrovává vše do vyšší vibrace, přeuspořádává vzorce do pozitivních otisků, pozitivních geometrií, nejen lidských - diamantových těl, do kterých se aktivujeme, ale také prostředí, zvířat. Hologramy, které narovnávají vše do harmonie. 

Je to chrámový komunikátor, aktivátor, velmi silná krystalická, laserová energie. Mistrovský krystal v absolutní čistotě, kde ve svém vrcholu je také ukotvený černý turmalín, který krystalu dodává a ještě násobí energie. Spojení turmalínu a křišťálu je spojení protichůdných energií. Světla, jenž vyzařuje a nepotřebuje ochranu a temnoty jako hloubky, která očišťuje a dokáže odvádět veškeré negativní energie, i ty skryté, manipulativní na všech úrovních...v harmonii a spolupráci jako celek - Zdroj. 

Veškeré krystaly jsou ukončené, kde můžete vidět špičky, jako část ozubené skládačky, kdy část je zde a část je ukotvena ve vyšších vibracích. 2 krystaly jsou pak celé ukotveny na Zemi, jenž nesou rovnováhu a ukotvení více ve hmotě, jsou to pak jako komunikátory s naším tělem a Vědomí. Posvátným srdcem a druhý působící na světelný mozek a jeho přeprogramování, spuštění hormonů, jakožto spínačů. 

Křišťál v sobě nese mnoho informací a energií, záznamů, které jsou propojeny vrcholovým vývojem zde na Zemi, kde jsme ve Vědomé spolupráci jak s lidmi, tak bytostmi hvězdných bratrů a sester, neboť i Lemuřané byli ještě v propojení fyzicky s jinými bytostmi z hvězdných sfér. 

Křišťál v sobě koncentruje obrovské množství energie a dokáží vyslat velmi silné krystalické paprsky, které se dostanou na místa, která jsou s námi propojena. Je to vyslaný signál do Vesmíru, jsem zde a jsem PŘIPRAVEN vykonávat práci, pro kterou jsem určen. Jsem připraven s vámi spolupracovat pro naše Nejvyšší dobro. Přijímám vše, co je pro mě nachystáno, přijímám velikost, která mě čeká.

Tento výjimečně čistý křišťál nese diamantové kódy, jeho velikost a světlo nám bude vše zrcadlit a bude nás očišťovat až do absolutní ryzosti. S tímto krystalem mohou nastat velmi silné očišťující procesy, neboť cesta ke světelnému diamantu zkrátka je cestou. Je to pro ty, kteří jsou opravdu připraveni. Připraveni stát se čistým diamantem a pustit, uvolnit vše, co nám již neslouží. Na fyzické úrovni se to může projevit průjmy, teplotou, pocením, velkou únavou a naopak nespavostí, to vše bude trvat pár dnů, kdy se naše vibrace a světlo Zvýší, a tím prozáří části v nás, které se mají transformovat.

Rekalibrace fyzického těla, kde poté budou na řadě těla světelná, jejich uvědomění, propojení. Propojení se s částmi našich Vyšších Já, našeho Vědomí, které se může rozprostírat do Nekonečnosti, až tam, kde si mi sami stanovíme hranice. Můžeme být propojeni Vědomím se vším, neboť jsme VŠE. a obsáhnout tak zdrojové Vědomí, jenž už se v určitých etapách na Zemi žilo. 

Mnoho z informací pak přijde až v rukou majitele, kde se krystal s vámi propojí na všech úrovních, skrze časy a prostory, dimenze, kde je vaše Vědomí a stáhne tak do sebe aktivuje veškeré aspekty v souladu s vaší cestou a Zrozením Duše, která si je vědoma sebe jako Zdroje, zároveň Zdroje bohyně Matky, Otce, Všeho co Jest.

-- Jedná se o krystal, který byl v arkturiánské geometrii světla a v dnešním živém vysílání Cesta Rozpomenutí za mnou. 

https://www.youtube.com/watch?v=9J9zbiL4dyI


33 933,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ