Lemurská oboustranně ukončená hůlka

Vyprodáno

Prastarý lemurský krystal, který je přirozeně oboustranně ukončený. 

Vyrovnává tedy v sobě a svém jádru polaritní energie, jenž zastupuje pak v dokonalém propojení a Jednotě jako Jeden. Učí tedy tyto složky plně vyrovnávat také v nás. Naši aktivní složku, jednání, akci a to, kdy máme vykročit ze své zóny, věci v realitě uskutečnit, být více v pohybu jak astrálním, tak ve fyzickém těle. Zároveň nás pak učí i pasivititě, zastavení, klidu a odpočinku, pohlecení se do sebe a svého Já v naší hloubce, která skrývá mnoho odpovědí, je oním prázdným prosterem, který je vyplňuje záři s Svělto. 

Učí nás, že vše má 2 pohledy. Není nic dobrého ani zlého, vše jsou to projevy ono Zdroje, kterého jsme součástí a které hrají svůj významný podíl. 

Tak i tento krystal jedné strany je krystalem channelingovým, díky nehož můžeme přijímat zprávy a poselství z onéh hloubky jak nás samých, tak Zdroje, nalézat odpovědi na naše otázky... tak z druhé strany je právě špičkou, vysílačem, skrze které proudí světlo ven, paprsek, který chce aktivovat, předávat energie dál. 

Krystal se pak v praci drží u srdce ve středu těla channelingovou (užší části krystalu) špičkou nahoru a pomáhá nám na fyzickém těle pocítit naši nerovnováhu, ať už pravé, či levé poloviny těla, tak daných párových orgánů, toků energií apod. 


2 300,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ