Lemurská drůza mistrovských krystalů + portál + transmitter

Vyprodáno

Nádherná lemurská křišťálová drůza s čistými nádhernými velkými mistrovskými lemurskými křišťály. Jeden z nich nese čistý portál jako energetický bod Lemurie... kde můžeme vstupovat, a tak rozpomínat nebo nahlížet a stahovat informace, které nám budou předávány. 

Je zde vyšší záměr, kolektivní, nikoliv osobní. Je to kus krystalického Vědomí, kde jsou mistrovské krystaly a každý z nich nese své vlastní Vědomí a informace, kódy a vibrace, jedinečnou krystalickou esenci a zároveň společně tvoří jedno Jádro. Jádro, které si sdílí své informace z různých prostorů, časů, dimenzí a veškeré své Vědění je předáno dalším, a tak se mohou společně rychleji posouvat, než jako jednotlivci.

Lemurské krystaly jsou propojeny s Lemurií a prastarým předáním, informacemi a technikami nejen léčitelskými, jenž tato doba nese. Dokáží nás zarovnat do vlastního středu a uvědomit si svou pozici ve Vesmíru, na Zemi. Ukotivt nás v této realitě a tomto čase a zároveň otevřít se liniím času, které jsou s námi v Nekonečnosti propojené. 

Křišťál v sobě koncentruje obrovské množství energie a dokáží vyslat velmi silné laserové paprsky. Proto tento krystal je vhodný pro někoho, kdo s krystaly už pracuje, nebo si rozpomíná na to, že už s krystaly pracoval. Krystal je vhodné na programování - např. stáhnutí kódů hojnosti... 

Je pro někoho, kdo zvládne mít v prostoru silné Vědomé Světlo, kdo je připravený nasednout do první linie rozjetého vlaku, který se neustále zrychluje. Povolit veškerý strach a obavy z té VELIKOSTI a RYCHLOSTI, kterou se vše ubírá. Ale letět společně na stejných vlnách Kosmu - Země.

Jako pracovní krystal je vhodný jak na oltář nebo své výsostné místo, kde může svou energii předávat celému prostoru, bytu, domu, kde je umístěn, zároveň ale tento krystal může sloužít jako Průvodce a Léčitel pro skupiny, projekty jako kolektivní krystal, kde je zapotřebí být ve své individuální síle, ale zároveň být součástí určité skupiny / projektu. V plném nalazení a souladu s naším Srdcem - Vyšším Já - Zemí - Zdrojem.

Lemurská drůza má 1,7 kg

8 800,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ