Lemurská záhněda + fantom + strážce záznamů

Vyprodáno

Velkolepá mistrovská záhněda zde přichází s velkou zdrojovou silou, je zíroveň nositelem moudrých zemsko-kosmických fantomů a navíc je Strážcem Záznamů, a tak pro nás nese určité informace, na které jsme v tuto dobu připraveni, abychom je mohli stáhnout a začít žít v našem každodenním životě. 

Tento mistrovský kousek surového krystalu je také propojen s lemurijským učením, s lemurským bratrstvem a sesterstvem. Mnohé technologie, léčivé techniky, umění, pochopení čísel a symbolů se nám teprve odkrývá... nejen pro naše kolektivní dobro Lidstva, ale také použití všech těchto technik již v 5D realitě, kde si uvědomíme další formy a principy životě. Opět poohlédneme za další hranice, jenž nám byli kolektivně vystavěny. V propojení s Lemurským učením v této přítomnosti s Novými kódy. Nová doba. 

Vše by se mělo snadněji ukotvovat a začít zde používat. Tento krystal má nádhernou energii hlubokého Srdce, rádce, kamaráda, který nám je vždy po našem boku, aby nám pomohl, aby nám věci vysvětlil nebo se jej snažil energeticky předat tak, aby pro nás byli přijatelné - i pomocí hologramů. Je to moudrost, která vnímá fyzickou hmotu a onu ,,těžkost,, kterou zde zažíváme. 

A to vše, co jsme si nabalili za mhoho věků se nám snaží zobrazit. 

Zobrazit, co jsou iluze, zobrazit, co jsou strachy a pochybnosti nebo sebeponížení, vzdání a přenechávání osobní síly. Abychom pochopili a naladili se ty Vesmírné - Zemské cykly, zákonitosti, které opět již chceme používat. 

My jsme ti, jenž zažívají zkušenosti, které jsou nepopsatelné, každý z lidí nese svůj ojedinělý životní příběh, který je součástí celého Jednotného celku božského Vědomí - Zdroje a tyto příběhy nyní ukončují svůj lidský cyklus a vstupují do Nové fáze. 

Je to opravdový poklad nezměrné síly, proto je pro člověka, který se cítí být připraven mít po boku a ve spolupráci tohoto krystalového mistra, který je vědomím ukotvený i ve Vyšších krystalických sférách, ale především v tvém srdci - cítíš jej? 

Krystal má 0,9 kg 

6 000,00 Kč

STRÁŽCI ZÁZNAMŮ

Velmi silné mistrovské krystaly, které v sobě nesou tajemství a moudrost vesmíru.

Krystaly byly vědomě naprogramovány jak vyššími bytostmi, které žili na zemi (atlantida, lemurie...) tak těmi, kteří jsou strážci poznání v jiných dimenzích vesmíru. tyto krystaly se zhmotnily na zemi, aby mohly vyzařovat a předávat zdrojovou pravdu, která mohla být na zemi manipulována nebo neviděna.

Čas těchto posvátných krystalů právě přichází, krystaly nesou záznamy, které přesahují naše lidské chápání a tak jej můžeš rozklíčovat a otevřít právě naše srdce. jejich vědění se nedá zneužít, neboť záznamy jsou předány pouze člověku s čistými záměry.

Tento krystal si vybere tebe, pošle své světlo do tvého srdce a ty budeš cítit, že tento krystal ti náleží. i když si nepřipadáš pro práci s ním povolaný,

Věř, že tvůj čas nadešel...

© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ