Lemurské Jádro Společenství 2,3 kg

Vyprodáno

Lemurská křišťálová drůza s velkými lemurskými křišťály, které jsou zároveň kódové, nesoucí symboly energetické do prostoru, které se šíří do všech směrů a časů a vysílají své krystalické světlo Vědomí. Drůza se dá postavit tak, že stojí jako na 3. fotografii. 

Jsou to všechno mistrovské krystaly, jenž každý z nich nese své vlastní Vědomí a informace, kódy a vibrace, jedinečnou krystalickou esenci a zároveň společně tvoří jedno Jádro. Jádro, které si sdílí své informace z různých prostorů, časů, dimenzí a veškeré své Vědění je předáno dalším, a tak se mohou společně rychleji posouvat, než jako jednotlivci. Je to o vzájemném sdílení a spolupráci, uvědomit si, že věci a informace nepatří jen nám, ale otevřít se i ostatním a podporovat se vzájemně na našich cestách, to samé pak platí v dalších sférách, kterým se otevřeme. Že i na nás čeká pomoc, ale také důležité informace vedoucí k našemu dalšímu posunu. Neboť sdílení energii zesiluje. 

Jeden krystal nese už krystalické Vědomí Katedrály, které sdílejí a předávají informace na které jsme již připraveni. Informace, které jsou sdíleny s naší Duší i v okamžiku, kdy to nemáme plně v našem Vědomí, jsou to i sny, kde probíhají jednání a učení toho, na co jsme připravování. Další z krystalů je pak spojovatelem času s možnými předpoklady duše a vývojem, budoucností. Pomáhá nejen nám, pokud jsme na křižovatce, ale také dalším duším, které chtějí pomoci uzřít situace z Nadhledu a zprostředkovat sdělení jejich Duše, co si v aktuální přítomnosti přeje prožít...

Krystaly jsou také propojeny s Lemurií a prastarým předáním, informacemi a technikami nejen léčitelskými, ale technologiemi, které se zde mají obnovit.

Jako pracovní krystal je vhodný jak na oltář nebo své místo, kde může svou energii předávat celému prostoru, bytu, domu, kde je umístěn, zároveň ale tento krystal může sloužit jako Průvodce a Léčitel pro skupiny, projekty jako kolektivní krystal, kde je zapotřebí být ve své individuální síle, ale zároveň být součástí určité skupiny / projektu, kde se mohou energie propojovat, násobit a zesilovat. 

A to vše v propojení Lidského a Krystalického Vědomí, v plném z-Vědomění  v souladu s naším světelným mozkem, Srdcem, Multidimenzionální Duší - Zemí - Zdrojem.

Jedná se o krystalické Jádro jako Zdroj energie pro ty, kteří hledají již větší kus mistrovského Krystalu, nejen pro sebe a každodenní duchovní práci, ale také kolektivní práci, i práci s lidmi. 


8 400,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ