Lemurské křišťálové Zrcadlo + turmalín 4,15 kg

Vyprodáno

Oborvský zářící krystalový kousek jako Křišťálové Zrcadlo, které je navíc Lemurským krystalem. Je to unikátní velký kousek, který má přes 4 kg, a tak je mistrovským krystalem pro ty, jenž už s krystaly pracují. 

Jako kus zářící energie, do které můžete nahlížet, v jehož odraze a obraze můžete uzřít příběhy, jenž jsou s vámi propojené. Vidět příběhy Stvoření, Tvoření a Zemsko-galaktických příběhů, jenž dokáže krystalická moudrost vyprávět. 

Krystal má více rovin. 

Může být jako pomocník pro léčitele, či lidi kteří pracují s lidmi a chtějí jim pomoci na jejich cestě uvidět svou linku Života Duše nebo jsou lidmi, kteří pracují jako světelné bytosti pro kolektivní celek. 

V tomto případě nahlížíme do hlavní velké plochy krystalu a čekám na výjev, který mi krystal předá. Můžu jej takto nechat sdílet i ostatním lidem, aby právě oni sami přes toto zrcadlo uviděli svůj příběh. 

Zároveň je krystal zrcadlem, kterým můžeme do světelných sfér vstupovat. Tzv. jít ZA ZRCADLO a být součástí energií a příběhů, jenž se vyjevují nebo které se nám kolektivně odemykají. 

S tímto krystalem zároveň můžeme nahlížet vyšší Já lidí, které potkáváme na zemi, stahovat pro ně jejich esenci a potenciály, či předání, které můžeme vidět právě skrze příběh v krystalu.

Je to křišťál, který má v sobě mnoho jemnohmotných světelných vláken, vrstev a také duhy, portály. Skrze krystal se zobrazují průvodci a archandělská sféra jako pomocníci pro naši světelnou práci, jako ochránci. 

Křišťál je zároveň aktualizátorem. (Průvodci se smějí - nenapadá mě jiné slovo) ukazují mi obraz plány duší, které v sobě každý z nás nese, a tak někde vnitřně cítí, co by zde měl naplnit. Křišťál však umí odklonit to, co již není pravdivé nebo je zkrátka jinak a ukázat nám výjev a energie, které jsou pro nás aktuálizované. Prý mnoho z nás má v sobě tak silně ukotvenou představu našeho poslání, že se pak v mnohých věcech odráží ve fyzické realitě, ale díky planetárním změnám nejsme někdy schopni přijmout tuto zásadní změnu nebo jiný obraz. 

Je to jakoby rozpustit své Já jsem, své cíle, vize a vše co mě provází, abych uviděl příběh a pravdivé světlo mého skutečného Já jsem TEĎ A TADY. 

AŤ už pro práci se sebou a bližními, kteří tě obklopují, tak jako krystal, který pomáhá právě na cestě ostatním duším. 

Pochopením skrze osobní příběhy až po línii, kde dojdeš tam, že jsi odrazem - paprskem Prvotního Boha/Bohyně - Zdroje.

Křišťál v sobě nese ještě vnitřně černý turmalín - skoryl, který pomáhá právě v té aktualizaci a přeprogramování i plánu duše, aby staré myšlnky, vzorce, obrazy nás samých byly transformovány. Ať je transformován strach ze změn, z neznáma a z propojení s bytostmi hvězdných sfér, nebeských bratrů a sester. A't je transformován strach z velikosti Síly Světla a naší Nekonečnosti. 

1-4- 8 -4-1


14 841,00 Kč

Lemurský křišťál

Zároveň je tento krystal Lemurským křišťálem, což jsou velmi silné krystaly. Jsou to učitelé a Průvodci na naší cestě, kteří jsou propojeni s dobou Lemurie a prastarým předáním, jenž tato doba nese. 

Lemurské křišťály jsou vzájemně propojené, aby mohli sdílet svoji moudrost, a tak se tyto informace dostali ke všem, se kterými jsou propojené. Tak rychleji můžeme společně kráčet cestou Vzestupu a nemusíme opakovat to, co zkusili, či začili jiní. 

Lemurský křišťál je posvátný nástroj vhodný především pro toho, kdo cítí, že byl součástí Lemurie a chtěl by znovu stáhnout Vědění, jenž v této době obsáhl.

Energeticky se opět propojit s rodinou duše, Lemurskými bratry i sestry na Zemi a znovu si rozpomenout na techniky a schopnosti, předávání, jímž už jsme disponovali.

Lemurské krystaly pomáhají v práci s vyššími energiemi, pomáhají ve vědomé telepatii a ve spojení s multidimenzionálním vesmírem a komunikací s bytostmi vyšších dimenzí.

Obsahuje kódy a klíče pro léčení, kosmické vědění, informace o vývoji a historii planety Země a Sluneční soustavy. Pomáhají ukotvovat tuto starodávnou moudrost, aby byla projevena v přítomnosti. Pomáhá rozpomenout a aktivovat léčitelské schopnosti, jenž pro Lemuřany bylo přirozenou schopností.

© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ