Křišťál Lemurské Vědomí + transmitter + strážce záznamů + portál - 4,6 kg

Vyprodáno

Silné krystalické Lemurské Vědomí, jako skupina mistrovských křišťálů v jednom společenství, jenž jsou ukotveni na Zemi a v tento čas skrze Lemurské kódy, lemurské písně promlouvají k naším srdcím. 

Jsou to krystaly, které se dotýkají našeho Srdce, otevírají v nás dávno zapomenuté vzpomínky, Vědění a pravdu, kterou nese každý z nás. Tou písní, těmito kódy Vede tě krystal k cestě Otevření se. 

Jedná se o majestátný kus s velmi silnou krystalickou energií plnou čistého tekutého Světla. Nejvíc vyzařující čistý křišťál je poměrem stran krystalem transmitterem, další ve svém středu pak nese energetický portál a na svých plochách krystalu se střídají jak přímky lemurského krystalu, tak další stěny na sobě nesou energetické symboly, kódy a jedná se taky o kódový energetický krystal, jenž působí nejen na naše fyzická těla, ale také vše, co nás obklopuje. 

Takovýto velký mistrovský Lemurský křišťál jako společenství - Jádro může být jako jako hlavní krystal pro nás a náš domov, eventuálně jako krystal Nového projektu. Jako jádro a energetická - informační databanka, jenž bude v sobě nést veškeré pro nás potřebné informace, energie, kódy. Sami můžeme pocítit, zda má být krystal nyní pouze pro nás, nebo pro všechny členy Domácnosti nebo jako krystal pro projekt, všechny lidi, jenž budou součástí. Dle toho bude pak i jeho úloha nastavena (a dá se měnit také s naším vývojem)

Jelikož největší krystal je Transmitter - dokonalý vysílač, ale také přijímač příchozích informací, energií, informací, které s námi chtějí komunikovat a propojit se s námi. Můžeme se s nimi zlepšovat v intuici a otevření se jemnohmotné komunikaci. S krystalem se nalazujeme na vše, co nás zajímá, na to, na co chceme znát odpovědi, co chceme zkoumat, vědět, pochopit. Ale také stahování toho, pro co jsme v tuto chvíli připraveni, na co nastal čas. 

Čemu bychom se měli otevřít, jaké téma a informace se skrze nás chtějí stáhnout - projevit. Otevřít se daleko větším možnostem, než možná nyní vidíme. Být světelným pracovníkem, který je zde na Zemi, aby pomohl. Pomohl sobě, pomohl ostatním, pomohl Zemi... 

16 000,00 Kč

V Lemurském Vědomí je také ukotvený hlavní portál, skrze který mohou přicházet paprskem čisté energie a informace, které budou vycházet právě z jádra krystalu, a to především kvůli čistotě posílaných informací, energií, aby dorazili ve své čistotě na Zemi a mohli zde být vyzářeny, přijaty ve své zdrojově čisté podstatě. 

S portálem přijdou ve správný čas i další pokyny, neboť krystaly, které v sobě mají ukotveny portály mají ještě další úlohu, jenž bude v pravý čas odkryta. 

S krystalem je práce velmi obsáhlá, jelikož se jedná o velkou krystalickou osobnost, a tak se přesně nedá specifikovat, co vše se s krystalem bude dít, co vše vám bude přinášet, učit, zrcadlit. 

Je to neomezená krystalická Moudrost Vědomí, jako průvodce na naší cestě Životem. Jako krystal, který tady pro nás bude aktivní a ve službě mnoho let, třeba celý tento život. 

Jelikož se jedná o Lemurský krystal, může být využíván na Lemurské léčení, čtení, předávání, ale také otevíraní lemurské paměti ukotvené v krystalu, či veškerých schopností, které se opět mají probudit v Lidech na Zemi.  V těch lidech, kteří cítí, že jsou k tomu na Zemi povoláni. 

Krystal má 4,6 kg, na krystalu na plošce je trošku odřený, viz fotka. Špička a celý krystal je ale plně funkční, díky toho může být skoro 5 kilový takto čistý krystal za tuto krásnou cenu :-) 

Krystal takto silného Světla doporučuji tomu, kdo už nějaký krystal vlastní... 

Jeho světlo je velmi silné a může se spustit transformační účinek pro fyzické tělo - očista...(průjem, teplota, pocení, bolest hlavy, bušení srdce, nespavost nebo naopak pořád-spavost) je to tak v pořádku a nemělo by to trvat více jak 3 dny. 

© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ