Lemurský křišťál diamantový vodopád + portál

Vyprodáno

Nádherný Lemurský křišťál, který se přizpůsobil své době a dalšímu vývoji. Je nyní diamantovým křišťálem, který propojuje mnoho vědění a předání, co se týče planety Země, bytostí inkarnujících se na Zemi a jejich úkoly, které jsou především kolektivní. Krystal má v sobě více portálů, dokáže dané informace přesměrovávat a také pro ty, jenž přichází s čistým záměrem nabízí i přístup do světelné sféry, která má svoji danou hierarchii a každá skupina se stará o určitou oblast a má určité schopnosti, které jsou právě propojené s celým projektem planety Země. 

Nyní vše prochází opět Tranformací, povznesení se DOMŮ, do naší přirozenosti, do naší síly a čistoty. 

Vyšší dimenze nás volají ke spolupráci, k propojení. Všechny otázky na odpovědi jsou nám nyní k dispozici pro naše pochopení a náš růst. Nastává sdílení infomrací a osobní a kolektivní převibrování na diamantovou úroveň posvátného těla a Srdce. 

Uprostřed světelného města je nádherný diamantový vodopád, plný kódů, energií, které jsou nám zde k disopozici. Vodopád, který oživuje.


3 400,00 Kč

Oživuje veškeré části v nás, které jsou připraveny na to se aktivovat, nasytit světlem, přijmout Vědomí a vyzářit je všude do prostoru, kdy se vše pouhou Přítomností Mění. 

Energie krystalu je velmi světelná a živá, krystal je jako fontána, která se neustále mění. Tento krystal v sobě nese více vnitřních portálů, které jsou vzájemně propojené. Dané klíče krystalu tedy dokáží informace, energie a kódy jak stahovat, tak vykonané práce naopak posílat dál do jiných sfér, neboť vše je propojené.


© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ