Lemurský Křišťál Katedrálové ISIS

Vyprodáno

Majestátný surový lemurský křišťál ISIS, jenž se transformuje do katedrálového krystalu. Z absolutního poznání Já JSEM, do MY JSME. 

Křišťál je prostoupený hloubkou a moudrostí zažitých zkušeností, předává nám ve všech situacích nadhled, který také předáváme druhým. 

Již jsme pochopily ženské a mužské principy, onu harmonii, překročili jsme vlastní osobní stíhy, poznali jsme a pocítili jsme v našem srdce osobní hranice, to kým JSEM. A nyní přichází doma naší expanze, rozšíření a uvědomnění si dalších naších částí seb sebe v jiných prostorách, v našem osobním portálu. Začínáme naším poznáním více vnímat ono My Jsme, kde vstupujeme do Nových energií spolupráce, vlastního vnímání sebe sama, kdy se otevíráme novým možnostem i pohledům, otevíráme se přijetí nové reality.

Tento krystal mnohé nese, je propojený s lemurií a prastarým věděním. Lemurský krystal obsahuje kódy a klíče pro léčení, kosmické vědění, informace o vývoji a historii planety Země a Sluneční soustavy. Pomáhá ukotvovat tuto starodávnou moudrost, aby byla projevena v přítomnosti. Pomáhá rozpomenou a aktivovat léčitelské schopnosti, jež majitel tohoto krystalu má. Tyto krystaly otevírají vědomou telepatii a spojení s Vesmírem, pochopením naší multidimenzionality a otevření se komunikací s bytostmi Světla, vyšších dimenzí, kterých jsme my sami součástí.

Také je krystal propojený a katedrálovým předáním, kdy z osobního pole, stáváme se součástí učení určité vyšší kolektivní energie, jenž má být pochopena a přijata ve fyzické rovině. 

Krystal je propojený s Mystérii, jenž majitel také má předávat dál ve své čisté zdrojové podstatě v běžných chvílích života, přirozeně a v lehkosti. 


3 300,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ