Lemurský Křišťál mistrovského Vědomí

Vyprodáno

Lemurský křišťál, který je silným nositelem Světla a zářičem Kristovského Vědění,  ve své dokonalé formě krystalu 7x3 a 3x3

Krystal předává kódy bezpodmínečné Lásky, sounáležitosti, Pochopení, Vyššího vědomí a také postupy pro zvýšení vibrací a práci se světelným tělema zdrojem Božské Energie. 

Lemurské krystaly otevírají paměť propojenou s Lemurským Vědomím a také aktivaci telepatie a spojení s multidimenzionálním Já, komunikací s bytostmi vyšších dimenzí. Lemurské krystaly jsou vzájemně propojené. 

Obsahují také kódy a klíče pro léčení, kosmické vědění, informace o vývoji a historii planety Země, sluneční soustavy. Pomáhají ukotvovat tuto starodávnou moudrost, aby byla projevena v přítomnosti spolu s novými energiemi a kódy, které na Zemi proudí. 


1 100,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ