Lemurský křišťál otevřených záznamů a kapslí + strážce záznamů

Vyprodáno

Jak u některých krystalů vůbec začít, když vám toho ukazuje tolik ... ! Koncentrovat slova a vyjádřit tento krystal je trošku složitější, neboť je to krystal, který jde hodně mimo rovinu Země. Je to multidimenzionálně aktivní kousek s velmi silným i specifickým zaměřením. 

Tento moudrý mistrovský krystal byl využíván v období Lemurie jako informační krystal, který udržovat informační pole a zapisovat spisy do ostatních krystalů, které se pak předávali po světě. 

Tento krystal v období Lemurie zde ale nebyl fyzicky ukotven. Nacházel se zde energeticky a byl jedním z levitujích geometrických zapisujících krystalů... 

Je tedy tím, jenž má stále přístup ke své multidimenzionalitě, neboť časy minulosti a budoucnosti jsou propojené... takže nese v sobě záznamy Lemurských předání, která je nyní aktivní pro čtení, neboť krystal je stále vysílajícím krystalem, který se nachází na tomto místě, ale také ,,stále v mezisféře tam,, možná těžké na uchopení, ale někomu to bude zapadat. 

Je strážcem záznamů, který toho nese opravdu mnoho. Není to jen zápis, který je v krystalu, ale jsou to záznamy, které vycházejí ze samotného pole krystalu pak do špice, kde se tyto záznamy otevírají a ukazují se nové pro určitou dobu a energie. (portálové dny apod. které nejsou spojeny jen se Zemí)

Na 2. fotce můžete vidět tuto špici i záznamy. 

Jeho plazmatická energie je jako informační vodopád, který se nedá uchopit, neboť je to stále tekoucí voda... je to živoucí energie, která nás otevírá Nekonečnosti a tokům zemsko - kosmickým k našemu Otevření a uvědomění si toho, jak je skutečnost a realita obrovská, propojená, dokonalá, nekonečná a že ač se nám Vědomí otevírá, víme opravdu malé mini zrníčko v tom, co je možné. 

A právě majitel toho krystalu by měl překročit určité bariéry, zábrany, které ho nepustili dál. Aby se skrze toto krystalické a lidské spojení projevilo v otisknuté pro nás 4D a 5D realitě množství obrazců / realit, které se díky přijetí, uzření mohou projevit a ukotvit ve hmotě. Otevřít se vizím a vůbec představivosti, toho, co všechno JE MOŽNÉ. 

Co všechno je možné? Kde až můžeš popustit uzdu své fantazie, která je jen další realitou? 

Jít za hranice veškerých snů a představ, které jako Duše ve svém otisku neseš. Krystal vezme tě sférami, místy, Vesmírem tam, kde můžeš uzřít to, v co jsi ani nečekal, v co si ani nevěřil, že je možné. Je to práce, která může zprvu probíhat i skrze sny, avšak klíčem je to, že to projde skrze tvé lidské Vědomí v naší rovině. 

Zesilující se otisky vstoupení do Multidimenzionality dalších sfér, které na nás již čekají, kde dochází k propojení a znovupřivítání blízkých ras a poutnických vesmírných cestovatelů. 

A jako cestoval, ty jsi jedním z těch, jenž projdou portálem, které ti krystal otevře... 

1,93 kg

16 000,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ