Lemurský křišťál DvaPaprsky

Vyprodáno

Světelný lemurský partnerský křišťál, křišťál zastupující dva paprsky, který jde již oranžové barvy - lemurský tangerine nebo salmon krystal. Přichází jako podpora pro vztah, kdy každý nese jiné dary a používá jiný jazyk, na to, že každý může být z jiné části, avšak jsou spolu, aby byli Jedním.

Tyto krystaly se vzájemně prorostly, dávají si podporu a kráčí stejnou cestou, ač každý vyzařuje jiným směrem. Oranžová esence zároveň v krystalu předává kódy posvátné sexuality. 

Společně si můžete rozpomínat na posvátné partnerství, které již na Zemi bylo žito, např. právě v Lemurii a Atlantídě. Tyto posvátná partnerství jsou opět povolávána ke vzájemné cestě a společnému tvoření, ukotvení této Lásky na Zemi a pochopení vzájemnosti a společných cílů, kterých mají dosáhnout.

Klíčem krystalu je Komunikace. Aby věci byly pochopeny tak, jak je myslí druhý a nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním. Vnímali jasně sebe sama a naše úlohy, ale také poslání společné... věděli, kde máme své hranice a kdy je zase máme povolit a přijmout Nový pohled..

Jedná se o lemurský křišťál, a tak se s ním můžeme propojovat s kódy Lemurie a informacemi, které jsou nám nyní k dispozici, neboť chtějí být sdíleny.

0,373 kg


2 200,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ