Lemurský křišťál + portál + strážce záznamů

Vyprodáno

Lemurský surový křišťál, nádherné a velmi čisté kvality a průzračnosti je opravdu mistrovským krystalem, které nese velmi silné vibrační krystalické energie a uvnitř krystalu je rovněž energetický portál krystalu. Propojený s chrámy Lemurií a energií předání. 

Tento lemurský křišťál je zároveň strážcem záznamů a nese pro nás informace, záznamy, jenž byly do krystalu vloženy a jsou určeny ke čtení, otevření toho, na co jsme připraveni jak osobně, tak kolektivně. 

Informace o krystalu jsou téměř nepředatelné. Křišťál obsahuje vnitřní portál, který září a je aktivní pouze tehdy, když máme dostatečně čisté, či vyšší vibrace, což je pro komunikaci a vstup do portálu, brány určitým ochranným klíčem...Portál je prostor jako časová kapsle, kde se můžeme dostávat do určitých míst, které jsou s námi nebo krystalem propojeni a kde nás čeká nějaké předání, které se do krystalu nevepsalo, kvůli ochraně. 

Lemurské krystaly otevírají vědomou telepatii a spojení s Vesmírem, pochopením naší multidimenzionality a otevření se komunikací s bytostmi Světla, vyšších dimenzí, kterých jsme my sami součástí.

Lemurský krystal obsahuje kódy a klíče pro léčení, kosmické vědění, informace o vývoji a historii planety Země a Sluneční soustavy. Pomáhá ukotvovat tuto starodávnou moudrost, aby byla projevena v přítomnosti. Pomáhá rozpomenou a aktivovat léčitelské schopnosti, jež majitel tohoto krystalu má.

Zároveň s používáním tohoto krystalu v Nových energiích se napravují v přítomnosti pokřivení, ke kterým na Zemi došlo. My sami jsme klíčem v přítomnosti napravit minulost a události, jenže se v přítomnosti transformují do jiných energií. Je zde energetický přepis strachu na úrovni buněčná paměti, energetických těl, světelná úroveň naší DNA...

Větší kusy lemurských krystalů jsou propojené se všemi lemurskými krystaly na planetě, kde dochází k předání vzájemných posunů a učení, tyto krystaly se sebou komunikují. 

Takovýto kus lemurského křišťálu s vysokým obsahem křemíku může vyvolat určitou očistu fyzického těla. 

0,5 kg

3 630,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ