Lemurský křišťál Povznesení

Vyprodáno

Nádherný Lemurský křišťál světelných energií a vibrační proměnlivostí. Jedná se o osobní mistrovský křišťál, který čeká na svého majitele a jeho hlavní energií, která je skrze krystal vysílána je POVZNESENÍ. 

Povznést se do vyšších vibrací. Povznést se nad věci, které nás zatěžují a stahují dolů. Povznést se nad lži, útoky a energie, které jsou proti nám vysílány. Uvědomit si to, kde se nyní nacházím, ukončit to, co mi neslouží, to, co mi brání plně ROZTÁHNOUT svá křídla a POVZNÉST SE. 

Není čas dělat úskoky a věci kvůli druhým. Koncentruj svoji sílu v sobě a otevři se. 

Vše nyní prochází Tranformací, otevřením se, nalezením přirozenosti a povznesení se DOMŮ, do naší do naší síly a čistoty. Ukotvení našeho multidimenzionálního světla v našem těle a propojení se s osobním portálem Já jsem až samotnému Zdroji.

Křišťál aktivuje a oživuje Věděním veškeré části v nás, které jsou připraveny na to se aktivovat, nasytit světlem, přijmout Vědomí a vyzářit je všude do prostoru, kdy se vše pouhou Přítomností Mění. 

Lemurské křišťály otevírají vědomou telepatii a spojení s Vesmírem, Univerzem a Vším, co Jest, abychom se na vše podívali z Nadhledu. Abychom uchopili zde na Zemi naší multidimenzionalitu a otevřeli se komunikaci s bytostmi Světla, vyšších dimenzí, kterých jsme my sami součástí jako Průvodci.

Lemurský krystal obsahuje kódy a klíče pro léčení, kosmické vědění, informace o vývoji a historii planety Země a Sluneční soustavy. Pomáhá ukotvovat tuto starodávnou moudrost, aby byla projevena v přítomnosti. Pomáhá rozpomenou a aktivovat léčitelské schopnosti, jež majitel tohoto krystalu má.

Rozpomenout si na dávné učení, Vědění, léčení, technologie a propojit je s naší dnešní esencí, Novou dobou, kterou právě žijeme...

S krystelem můžeme pracovat tak, jak cítí naše srdce, Můžeme je programovat, vpisovat do nich informace, přenášet je, uchovávat a vytvářet záznamy a energie. Významné jsou také při stahování nových informací, kódů a energií, které k nám nyní na Zemi proudí a které jsou důležité pro celoplanetární Vzestup.

0,65 kg

4 242,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ