Lemurský dévický křišťál

Vyprodáno

Nádherný surový lemurský křišťál, který v sobě nese mnoho nádherných, hladivých, světelných energií, je dévickým křišťálem plných vnitřních světů a jemnohmotných bytostí, které skrze krystal mohou do naší sféry snaději vstupovat. 

Dévy jako jemnohmotné bytosti, pracující skrze krystal v naší úrovni, kteří vám v této krystalické sféře mohou ukázat své chrámy, světelné prostory a místa, která jsou s nimi propojená. Jsou to světy, které mnoho z nás velmi dobře pozná. Tyto bytosti mohou být ve fyzické i jemnohmotnější úrovni, tzv. mezi světy. Křišťál je jejich vstupní bránou do fyzické přítomnosti, kde jasně můžeme cítit jejich přítomnost, především při svíčce a v meditativním stavu.

Bytosti přicházejí s určitým poučením, předáním, zprávami jako Průvodci i jako učitelé. Zároveň i oni se od nás učí věcem, které jsou typické a výjimečné pouze pro lidi na Zemi. Tím, že jsou propojeni s námi i s fyzickým životem na Zemi tak jsou těmi, kteří nám velmi blízce rozumí v našich lidských potřebách a otázkách každodenního života, neboť život na Zemi je velmi unikátní pro všechny sféry.

Je to o vzájemné komunikaci, předáních, učeních a radách, určitých postupech a možnostech dalšího vývoje bytostí a zkušeností pro které se rozhodneme. Je zde i spolupráce a procházejí zkoušek, které nás zajímají pro vývoj naší duše, ale i kolektivní nápravu, pocítění.

Tento křišťál chce být ukotvený na stálejším místě, kde se může plně ukotvit a propojit, vytvořit zde portál světla a určitou energii pro dévy - bytosti světla... Měl by být na místě, kde zároveň s ním můžeme pracovat, nahlížet do něj, když budeme mít prostor, na místě, kde meditujeme, kde můžeme spočinout a navnímat se na vyšší energie. Stačí malý kousek místa, kde bude s krystalem určitá posvátnost. Pro mnohé to ale může být místo poblíž postele, u nočního stolku, křišťál tak na nás bude působit i během noci, kde bývá naše Duše velmi aktivní ve vykonávání potřebných příprav pro naše osobní změny...

Krom nádherného dévického propojení se přeci jen jedná o mistrovský lemurský křišťál, který nese kódy a klíče pro léčení, kosmické vědění, informace o vývoji a historii planety Země a Sluneční soustavy. Informace, které jsou nyní ke čtení a pro další předání pro tento čas Vzestupu a Rozpomínání.

Je zde pro toho, kdo cítí lemurský krystal, že by mu měl přijít do cesty jako průvodce, učitel a společník.

0,56 kg

3 000,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ