Lemurský křišťál Průvodce - 1,3 kg

Vyprodáno

Nádherný mistrovský krystalový průvodce úžasné vibrace a velmi silné energie, pro toho, koho volá silnější osobní krystal s Lemurskou energií, sdílenými záznamy a rozpomenutí si na dobu, jenž v sobě neseš. 

Snesení a ukotvení tvého Já opět na Zemi. 

Křišťál má ve s svém vrcholu dlouhou podélnou stěnu, která je jako přední strana krystalu, je to krystal Průvodce, bytůstka, ke které máme komunikovat právě k této straně, kde je bod uzření, kde se nám krystal začne otevírat a odhalovat. 

Takovýto krystal, je zde pro předání a zároveň nám pomáhá plně pochopit sebe sama a naši cestu, která je vždy individuální.

Krystal toho mnohé vypráví a svou esencí se dotýká hluboko naší podstaty a světelnými paprsky našeho duchovního Srdce, které otevírá brány ke všem energiím Pravdy, Lásky a Pra-Podstaty.

Tak jako ostatní velké Lemurské krystal jsou spolu vzájemně propojeny, tvoří síť a sdílí si stáhnuté informace a Vědění. Je to spolupráce Lemurského sesterstva a Lemurského bratrstva, které si v tento čas pomáhá na této cestě Osvbození a Prozření.

Křišťál pomáhá také nahlížet do Lemurie a starodávné moudrosti, jenž tato doba nese, aby byla SPRÁVNĚ pochopena a opět projevena v naší přítomnosti, propojila s tím Novým, co zde žijeme a vzniklo tak úplně Nové spojení, Nová energie.

Dávná moudrost v propojení s Přítomností Nové Doby.

Lemurský křišťál v sobě obsahuje veškeré paprsky, se kterými můžeme pracovat. Krystal obsahuje kódy a klíče pro naše NAROVNÁNÍ a zarovnání do Božské osy, našeho Středu.

Tak jako ostatní lemurské krystaly otevírají vědomou telepatii a spojení s multidimenzionálním vesmírem a komunikací s bytostmi vyšších dimenzí. Obsahuje kódy a klíče pro léčení, kosmické Vědění, informace o vývoji a historii planety Země, projektu Lidstva a bytostí naší Sluneční soustavy.

Je pro toho, koho silně zavolá srdce a pocítí energii na svém těle. 

1,3 kg 

7 700,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ