Lemurský katedrální křišťál

Vyprodáno

Nádherný lemurský křišťál, který je úžasný v tom, že je hůlkou do ruky pro veškerou práci, kterou ucítíme naším srdcem a zároveň je krystal Katedrálou pro katedrálové napojení a předání. 

V katedrálách dochází především k předávání určité moudrosti, k určitým předáním, sdílím toho, co na zemi můžeme nyní vykonávat, může tam ale také docházet k zasvěcením, zkouškám, hlubokým předáním. 

Většinou jsou krystalové chrámy propojené s uchováním určité specifické energie a také Věděním jako takovým. 

Skrze krystalické Vědomí se mohu napojovat na chrám, kde mohu načerpávat, vzdělávat se, hledat odpovědi nejen na mé osobní otázky, ale otázky MnohoVesmíru. V krystalovém chrámu mohu přijímat a ukotvovat své poslání svou esenci na Zemi a nechat se otevírat, přijímat na všech úrovních. Pochopit sám sebe skrze galaktické Vědomí.

Krystalové chrámy k nám nepřicházejí náhodou, jsou to mistři, kteří po nás chtějí, abychom pak Vědění, které k nám přijde, sdíleli s ostatními jakoukoliv formou, ale nic si nenechávali pro sebe. Tuto samotnou cestu vlastního Vzestupu si již prošlo mnoho z nás. Nyní jdeme společně.

Úžasné je to, že je to katedrálka, která je ale také osobním krystalem do ruky, kterou můžeme používat na všechno ostatní, na co se krystaly používají. 

Také je to Lemurský krystal.

Lemurské křišťály otevírají vědomou telepatii a spojení s Vesmírem, Univerzem a Vším, co Jest, abychom se na vše podívali z Nadhledu. Abychom uchopili zde na Zemi naší multidimenzionalitu a otevřeli se komunikaci s bytostmi Světla, vyšších dimenzí, kterých jsme my sami součástí jako Průvodci.

Lemurský krystal obsahuje kódy a klíče pro léčení, kosmické vědění, informace o vývoji a historii planety Země a Sluneční soustavy. Pomáhá ukotvovat tuto starodávnou moudrost, aby byla projevena v přítomnosti. Pomáhá rozpomenou a aktivovat léčitelské schopnosti, jež majitel tohoto krystalu má.

0,2 kg

1 440,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ