Lemurský partnerský křišťál + strážce záznamů

Vyprodáno

Světelný lemurský partnerský křišťál, který jde do oranžové barvy - lemurský salmon krystal. Krystalový kousek, který přichází jako podpora pro vztah, kdy každý nese jiné dary a používá jiný jazyk, na to, že každý může být z jiné části, avšak jsou spolu, aby byli Jedním. 

Tyto křišťály jsou propojené do sebe, jsou jedním, uprostřed nich pak v základu je miminko. Jedná se tedy o partnerský křišťál, ale zároveň i rodinný, neboť je zde i téma mateřství, otcovství, rodina. Třetí malý a nový křišťál, který ukazuje úplně nový pohled. 

Společně si můžete rozpomínat na posvátné partnerství, které již na Zemi bylo žito, např. právě v Lemurii a Atlantídě. Tyto posvátná partnerství jsou opět povolávána ke vzájemné cestě a společnému tvoření, ukotvení této Lásky na Zemi a pochopení vzájemnosti a společných cílů, kterých mají dosáhnout.

Klíčem krystalu je Komunikace. Aby věci byly pochopeny tak, jak je myslí druhý a nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním. Vnímali jasně sebe sama a naše úlohy, ale také poslání společné... věděli, kde máme své hranice a kdy je zase máme povolit a přijmout Nový pohled.

Vše z úrovně srdce může být pochopeno, proto buď tím, kým jsi... naslouchej a hovoř jazykem pochopení a lásky, nechť se toto spojení může vyzářit skrze časy a prostory. 


1 881,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ