Lemurský partnerský křišťál + zlatá hvězda (sagenit) + strážce záznamů

Nádherný světelný lemurský křišťál jako tantrické dvojče, propojená energie krystalického Vědomí, která nese kódy posvátného partnerství, které se chtějí ukovit skrze naše těla, Vědomí zde na Zemi. Ve svém vrcholu pak křišťál nese sagenitovou hvězdici (rutil) a je strážcem záznamů.

Láska, Partnerství, Důvěra, Propojení, Vášeň, Bezpečí, Jednota, Splynutí...Společně si můžete rozpomínat na posvátné partnerství, které již na Zemi bylo žito, např. právě v Lemurii, kde tyto posvátná partnerství naplněné Bezpodmínečnou Láskou disponovali velkou, zdrojovou silou.

Mnoho z partnerství je ukotvených ve vyšší dimenzi, mnoho z nás zažije posvátné propojení, ale tento krystal nese i informace a energie k práci s duchovním partnerem, který může být mimo Zemi, avšak spolupráce a propojení se velmi citelné.

Klíčem krystalu je Komunikace ať už fyzická, aby věci byly pochopeny tak, jak je myslí druhý a nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním. Aby bylo vyřčeno vše, co cítíme vnitřně, až už v situacích stávajících nebo těch minulých, aby byla vyléčena veškerá zrada a bolest, kterou na buněčných úrovních můžeme vnímat. Tak komunikace jemnohmotná, energetická, abychom vnímali přes své fyzické tělo propojení, vibrace a energie spojení, které může být z jiných sfér.

Abychom necítili oddělení, ale právě propojení se Vším, co Jest.

Být tím, kým jsme a vyzářili to do Vesmíru, vyzářili to na Zemi ze svého Srdce naplnění své celistvosti Já jsem, My jsme.

Sagenitová zlatá (rutil) hvězda nese naději, poselství a zažehává jiskru Zázraků, že vše je možné, pokud si to sami dovolíme. 

K E R A 

3 900,00 Kč
Please select variants first